ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

 • პროდუქცია
 • აქტივობები
 • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ჰერბიციდები

ნოკდაუნი წხკ
ნოკდაუნი წხკ
SAFATARIM SAFATARIM თურქეთი

ნოკდაუნი წხკ

მოქმედი ნივთიერება: გლიფოსატი იზოპროპილამინის მარილი _ 480 გ/ლ
პრეპარატული ფორმა: წყალხსნადი კონცენტრატი
მწარმოებელი: საფა ტარიმი ა.ს.
შეფუთვა: 1; 20 ლ
 

ნოკდაუნი არის არასელექციური, სისტემური მოქმედების ჰერბიციდი, რომელიც ანადგურებს უმრავლესი სარეველების ფესვთა სისტემას და ყლორტებს


მოქმედების სპექტრი:

 • მთლიანად ანადგურებს ერთწლოვან და მრავალწლოვან მარცვლოვან და ორლებნიან სარეველებს 
 • იხმარება როგორც დეფოლიანტი და დესიკანტი 
 • გამოიყენება მინდვრის სარეველებისგან გასასუფთავებლად
 • ანადგურებს ყველაზე აბეზარ ბუჩქოვან და მერქნიან მცენარეებს
 • ბაღებსა და ვენახებში ნოკდაუნი გამოიყენება ძნელად ამოსაძირკვი სარეველების წინააღმდეგ
 • იგი იხმარება 3 წელზე მეტი ასაკის ნარგავებშიც
 • ნოკდაუნი წარმოადგენს ერთადერთ ჰერბიციდს, რომელიც მთლიანად ანადგურებს წყლის–ჰიდროფიტულ სარეველებს (როგოზი, ლერწამი, ლელქაში და სხვ.) სარწყავ და სადრენაჟო არხებში 
 • პრეპარატი არ გროვდება წყალში და არ არის ტოქსიკური წყალში მცხოვრები ორგანიზმებისათვის
 • წყლის გამოყენება ირიგაციისათვის შესაძლებელია ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე
კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა პრეპარატის გამოყენების პერიოდი და ფაზები ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვენახი, ხეხილი, ციტრუსი ერთწლოვანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები 2-4 შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე კულტურის დაცვით -(1)
მრავალწლოვანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები 4-6
კარტოფილი ერთწლოვანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები 4 შესხურება კარტოფილის აღმოცენებამდე -(1)
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები, რკინიგზის მაგისტრალები ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები, ბუჩქნარები 4-6 შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულ-ზაფხულში -(1)
სადრენაჟო არხები ყველა სახის სარეველები, მ/შ ლაქაშები, ჩალები და სხვ. 5-10 ლ/ჰა მიმწებებლი სუმერ 90 - 250 გ/ჰა შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე -(1)

 

მსგავსი პროდუქცია

ბალან სუპერი

ბალან სუპერი

თურქეთი
გალაქსი 240 ეკ

გალაქსი 240 ეკ

თურქეთი
ბასულტრა 200 წხ

ბასულტრა 200 წხ

თურქეთი
შოკი წხ

შოკი წხ

ჩინეთი
ფლუზიტოპი ეკ

ფლუზიტოპი ეკ

ჩინეთი
ნიკოფურონი სკ

ნიკოფურონი სკ

ჩინეთი
ტოპკაპი 240 ეკ

ტოპკაპი 240 ეკ

თურქეთი
ტოქტა სუპერი ეკ

ტოქტა სუპერი ეკ

თურქეთი
სპონსორი 330 ეკ

სპონსორი 330 ეკ

თურქეთი
კორვეტი სე

კორვეტი სე

თურქეთი
ლოგრანი წდგრ

ლოგრანი წდგრ

შვეიცარია
ურაგან ფორტე

ურაგან ფორტე

შვეიცარია
598333760 579700007