ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

 • პროდუქცია
 • აქტივობები
 • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

კონსულტაცია აგრონომთან

სოფლის მეურნეობის სფეროში მნიშვნელოვანია პროფესიული ცოდნისა და პრაქტიკული გამოცდილების ქონა. ჩვენ გთავაზობთ კვალიფიციურ აგრონომებთან კონსულტაციას, რომლებსაც აქვთ შესაბამისი ცოდნა და აგრარულ სფეროში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება.  


კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია შემდეგ თემებზე:  

 • ნიადაგის ნაყოფიერების შეფასება და მართვა  
 • ნიადაგის წყლის რეჟიმის მართვა  
 • სათესლე მასალის და ნერგების შერჩევა
 • მცენარეთა დაცვის მეთოდების შერჩევა
 • სასოფლო–სამურნეო კულტურების დაცვის სქემების მომზადება 
 • მავნებელ–დაავადებების იდენტიფიცირება და შესაბამისი ღონისძიებების გატარება 
 • მოსავლის აღების დაგეგმვა 

კონსულტაცია აგრონომთან შეიძლება მოიცავდეს:

 • აგრონომთან სატელეფონო გასაუბრებას
 • აგრონომის ვიზიტს ფერმერის მეურნეობაში 
598333760 579700007