ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ჰერბიციდები

ნიკოფურონი სკ
ნიკოფურონი სკ
ნიკოფურონი სკ
SUNJOY SUNJOY ჩინეთი

ნიკოფურონი სკ

მოქმედი ნივთიერება: ნიკოსულფურონი 40გ/ლ
პრეპარატული ფორმა: სუსპენზიის კონცენტრატი
მწარმოებელი: ნინგბო სუნჯოი აგროსაიენს კო. ლტდ., ჩინეთი
შეფუთვა: 0.5; 1 ლ
 

სიმინდის აღმოცენების შემდგომ გამოსაყენებელი, ახალი სისტემური მოქმედების ჰერბიციდი, აბეზარი სარეველების წინააღმდეგ


მოქმედების სპექტრი:


სპობს ერთწლოვან და მრავაწლოვან მარცვლოვან სარეველებს, როგორებიცაა შალაფა, ჭანგა, საგველა, შვრიუკა, ბურჩხა, მინდვრის მელაკუდა, მწვანე და ყვითელი ძურწა, ერთწლიანი თივაქასრა, აგრეთვე ზოგიერთ ერთწლოვან ორლებნიან სარეველებს, ნაცარქათამას, მინდვრის მდოგვს, ჯიჯილაყას და სხვა.


პრეპარატის გამოყენება რეკომენდებულია სიმინდის ნათესებში უმეტესი მარცვლოვანი სარეველების აღმოცენების შემდეგ, კულტურის 3–6 ფოთლის ფაზაში (ერთწლოვანი მარცვლოვანი სარეველების 2–6 ფოთლის და მრავალწლოვანი მარცვლოვანი სარეველების 10–15 სმ. სიმაღლის ფაზაში).


პრეპარატის კომბინირება დასაშვებია 2,4დ–ს წარმოებულ ჰერბიციდებთან, რაც საშუალებას იძლევა ნათესები სრულად განთავისუფლდეს ყველანაირი სარეველებისგან
 

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა წყლის ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა გამოყენების მეთოდი,  პერიოდი
სიმინდი ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი მარცვლოვანი და ზოგიერთი ერთწლოვანი ორლებნიანი სარეველები 1-1.25 250-300 შესხურება ნათესის 3-5 ფოთლის ფაზაში

მსგავსი პროდუქცია

ბალან სუპერი

ბალან სუპერი

თურქეთი
გალაქსი 240 ეკ

გალაქსი 240 ეკ

თურქეთი
ბასულტრა 200 წხ

ბასულტრა 200 წხ

თურქეთი
შოკი წხ

შოკი წხ

ჩინეთი
ფლუზიტოპი ეკ

ფლუზიტოპი ეკ

ჩინეთი
ტოპკაპი 240 ეკ

ტოპკაპი 240 ეკ

თურქეთი
ტოქტა სუპერი ეკ

ტოქტა სუპერი ეკ

თურქეთი
სპონსორი 330 ეკ

სპონსორი 330 ეკ

თურქეთი
ნოკდაუნი წხკ

ნოკდაუნი წხკ

თურქეთი
კორვეტი სე

კორვეტი სე

თურქეთი
ლოგრანი წდგრ

ლოგრანი წდგრ

შვეიცარია
ურაგან ფორტე

ურაგან ფორტე

შვეიცარია
598333760 579700007