ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ჰერბიციდები

სპონსორი 330 ეკ
სპონსორი 330 ეკ
სპონსორი 330 ეკ
SAFATARIM SAFATARIM თურქეთი

სპონსორი 330 ეკ

მოქმედი ნივთიერება: პენდიმეტალინი 330 გ/ლ
პრეპარატული ფორმა: ემულსიის კონცენტრატი (ეკ)
მწარმოებელი: საფა ტარიმი ა.ს.
შეფუთვა: 1 ლ
 

სპონსორი ეს არის, სასოფლო სამეურნეო კულტურებში გავრცელებული სარეველების წინააღმდეგ, ნიადაგში შესატანი ჰერბიციდი. მისი მთავარი ღირსება იმაშია, რომ კულტურას იცავს ძირითადი სარეველებისაგან 4-6 კვირის განმავლობაში. პრეპარატი სავეგეტაციო პერიოდში მთლიანად იშლება და ნაყოფში მისი ნაშთი არ რჩება

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა პრეპარატის გამოყენების პერიოდი და ფაზები ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
მზესუმზირა მელაკუდა, საგველა, ბურჩხა
მწყერფეხა, თივაქასრა, შალაფა, ყვითელი ძურწა, 
შვია, საპონელა, ჯიჯლაყა, ცხვირისატეხელა, ირიგა
თათაბო, ნაცარქათამა, გვირილა, ტყისურა, კესანე, 
მინდვრის ყაყაჩო, ბოსტნის წალიკა, დანდური, 
მინდვრის მდოგვი
3 ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე -(1)
სიმინდი 3 ნიადაგის შესხურება თესვამდე ან თესვის შემდეგ, აღმოცენებამდე -(1)
ხახვი, ნიორი 4-5 ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე -(1)
კარტოფილი 3 ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე 3 დღით ადრე -(1)
პომიდორი, კომბოსტო 3 ნიადაგის შესხურება ჩითილის დარგვამდე 5 დღით ადრე -(1)

მსგავსი პროდუქცია

ბალან სუპერი

ბალან სუპერი

თურქეთი
გალაქსი 240 ეკ

გალაქსი 240 ეკ

თურქეთი
ბასულტრა 200 წხ

ბასულტრა 200 წხ

თურქეთი
შოკი წხ

შოკი წხ

ჩინეთი
ფლუზიტოპი ეკ

ფლუზიტოპი ეკ

ჩინეთი
ნიკოფურონი სკ

ნიკოფურონი სკ

ჩინეთი
ტოპკაპი 240 ეკ

ტოპკაპი 240 ეკ

თურქეთი
ტოქტა სუპერი ეკ

ტოქტა სუპერი ეკ

თურქეთი
ნოკდაუნი წხკ

ნოკდაუნი წხკ

თურქეთი
კორვეტი სე

კორვეტი სე

თურქეთი
ლოგრანი წდგრ

ლოგრანი წდგრ

შვეიცარია
ურაგან ფორტე

ურაგან ფორტე

შვეიცარია
598333760 579700007