ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

 • პროდუქცია
 • აქტივობები
 • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

მცენარეთა დაცვა

მცენარეთა დაცვა

სასუქები

სასუქები

სათესლე მასალა

სათესლე მასალა

ინვენტარი

ინვენტარი

მოტობლოკები

მოტობლოკები

სარწყავი სისტემები

სარწყავი სისტემები

სასათბურე ცელოფნები

სასათბურე ცელოფნები

კონსულტაცია

გამორჩეული პროდუქცია

რიდომილ გოლდი მც

კომბინირებული, კონტაქტურ–სისტემური მოქმედების ფუნგიციდია, რომელსაც ახასიათებს სამმაგი მოქმედების უნარი: დამცავი, სამკურნალო და ანტისპორათწარმომქნელი.

 • სისტემური მოქმედება
 • საიმედო დამცავი
 • 100% ეფექტური
ტოპაზი

ტოპაზი არის სისტემური მოქმედების ფუნგიციდი ხეხილის, კენკროვნების, ბოსტნეულ–ბაღჩეული, დეკორაციული კულტურებისა და ვაზის ნაცრისა და ზოგიერთი სხვა დაავადებეისგან დასაცავად.

 • სისტემური მოქმედება
 • გამოიყენება ყველა კულტურაში
ქვადრის მაქსი სკ

ქვადრის მაქსი სკ არის სამკურნალო და პროფილაქტიკური დანიშნულების კონტაქტურ–სისტემური მოქმედების ფუნგიციდი. პრეპარატი ერთდროულად მოქმედებს რამოდენიმე დაავადების წინააღმდეგ.

 • უნივერსალური
 • სრულყოფილი დაცვა
 • სწორი არჩევანი
ურაგან ფორტე

ურაგან ფორტე არის არასელექციური ჰერბიციდი, რომელიც დამზადებულია კალიუმის გლიფოსატის მჟავას ფუძეზე, პრეპრატი გამოიყენება ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი სარეველების საწინააღმდეგოდ

 • სწრაფი მოქმედება
 • ხარჯვის დაბალი ნორმა

პროგრესი

აქტივობები

საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის (GHGA) III კონფერენცია
ღონისძიება

საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოცი...