ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ჰერბიციდები

ბასულტრა 200 წხ
ბასულტრა 200 წხ
ბასულტრა 200 წხ
ბასულტრა 200 წხ
ბასულტრა 200 წხ
SAFATARIM SAFATARIM თურქეთი

ბასულტრა 200 წხ

მოქმედი ნივთიერება: ამონიუმის გლუფოსინატი 200 გ/ლ
პრეპარატული ფორმა: წყალხსნარი
მწარმოებელი: საფა ტარიმი ა.ს.
შეფუთვა: 1; 5 ლ
 

კონტაქტური ჰერბიციდი ვაზის, ხეხილის, თხილის და ციტრუსის ბაღებში სარეველებისა და ამონაყრების წინააღმდეგ


ბასულტრა 200 წხ გამოიყენება ვაზის,  ხეხილის, თხილის და ციტრუსის  ბაღებში სარეველებისა და ახალგაზრდა ამონაყრების წინააღმდეგ როგორც კონტაქტური ჰერბიციდი. კონტაქტური თვისებებიდან გამომდინარე შესაძლებელია ბასულტრა 200 წხ–ით ახალგაზრდა ნარგაობებში რიგთაშორისების დამუშავება. ჰერბიციდი არ უნდა მოხვდეს ვეგეტაციის პერიოდში მყოფი მცენარის მწვანე  ნაწილს. ბასულტრა 200 წხ–ს ეფექტი იწყება გამოყენებიდან 4–5 დღეში. მისი გამოყენება შესაძლებელია როგორც დესიკანტის სასოფლო–სამეურნეო კულტურებში, რადგან იწვევს ამინომჟავების წარმოქნისა და ფოტოსინთეზის პროცესის შეწყვეტას. დესიკაციის შემთხვევაში ხარჯვის ნორმა 2 ლ/ჰა
 

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა სამუშაო სითხის ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა გამოყენების პერიოდი (მეთოდი) ლოდინის პერიოდი დღე
(დამუშავების ჯერადობა)
ვაზი ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი სარეველები, ახალგაზრდა ამონაყარი 3-5 300-400 შესხურება სარეველების ზრდის საწყის ეტაპზე, ერთწლიან ამონაყარზე –(2)
ხეხილი
თხილი
ციტრუსი

 

მსგავსი პროდუქცია

ბალან სუპერი

ბალან სუპერი

თურქეთი
გალაქსი 240 ეკ

გალაქსი 240 ეკ

თურქეთი
შოკი წხ

შოკი წხ

ჩინეთი
ფლუზიტოპი ეკ

ფლუზიტოპი ეკ

ჩინეთი
ნიკოფურონი სკ

ნიკოფურონი სკ

ჩინეთი
ტოპკაპი 240 ეკ

ტოპკაპი 240 ეკ

თურქეთი
ტოქტა სუპერი ეკ

ტოქტა სუპერი ეკ

თურქეთი
სპონსორი 330 ეკ

სპონსორი 330 ეკ

თურქეთი
ნოკდაუნი წხკ

ნოკდაუნი წხკ

თურქეთი
კორვეტი სე

კორვეტი სე

თურქეთი
ლოგრანი წდგრ

ლოგრანი წდგრ

შვეიცარია
ურაგან ფორტე

ურაგან ფორტე

შვეიცარია
598333760 579700007