ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ჰერბიციდები

კორვეტი სე
კორვეტი სე
კორვეტი სე
SAFATARIM SAFATARIM თურქეთი

კორვეტი სე

მოქმედი ნივთიერება: 2,4-დ მჟავას რთული 2-ეთილ-ჰექსილის ეთერი 452,42 გ/ლ + ფლორასულამი 6,25 გ/ლ
პრეპარატული ფორმა: სუსპენზიური ემულსია
მწარმოებელი: საფა ტარიმი ა.ს.
შეფუთვა: 5 ლ
 

კორვეტი – ფართო სპექტრის, მაღალეფექტური, აღმოცენების შემდგომი, ორლებნიანი (ფართეფოთლოვანი) სარეველების წინააღმდეგ გამოსაყენებელი სისტემური ჰერბიციდია თავთავიანი კულტურებისა და სიმინდის ნათესებში


კორვეტი ორმაგი მოქმედებით ანადგურებს ყველა ერთწლოვან და მრავალწლოვან ორლებნიან სარეველა ბალახებს: მინდვრის მდოგვი, მინდვრის ნარი, ამბროზია, ნაცარქათამა, ჯიჯილაყა, ხვართქლა, ყაყაჩო, მინდვრის ღიჭა, ღიღილო, თავცეცხლა, ბოლოკა, ქუთქუთა, ჟუნჟრუკი, ყანის ჭლექი, წიწმატურა, გვირილა, გონგოლა, ცერცველა, მატიტელა, დანდური, დედოფლის თითა, ხოვერა, მინდვრის ბაია, ნემსიწვერა, ძაღლყურძენა, მზესუმზირისა და რაფსის ნაგერალა, რძიანა, ბირკა, თათაბო


თავისებურებები და ეფექტურობა:


კორვეტი მაქსიმალურ ეფექტს იძლევა აქტიურად მზარდი სარეველების წინაააღმდეგ. ხელსაყრელი კლიმატური პირობების შემთხვევაში, ჰერბიციდი გამოყენებისთანავე იჭრება სარეველა მცენარეში და იწყებს მოქმედებას.  ბლოკავს მცენარის ზრდის ჰორმონების და ამინომჟავების ბიოსინთეზს.

 

შესხურებიდან 2 საათის შემდეგ მოსული ნალექი ვერ ამცირებს კორვეტის ეფექტურობას. ის წარმოადგენს სისტემურ, კონტაქტურად აქტიურ, ფართესპექტრის ჰერბიციდს. არ ახდენს უარყოფით გავლენას ხორბლის, ქერის და სიმინდის შემდგომ იგივე ნაკვეთზე წარმოებულ სხვა კულტურებზე. კორვეტი ეფექტურია 2,4 დ–ს მიმართ გამძლე სარეველებზეც. ორი მოქმედი ნივთიერება არ აძლევს სარეველებს რეზისტენტობის განვითარების საშუალებას
 

კულტურა ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა მავნე ობიექტი გამოყენების პერიოდი ლოდინის პერიოდი
ხორბალი, ქერი (საშემოდგომო, საგაზაფხულო) 0.4–0.5 ერთწლოვანი და ზოგიერთი ორწლოვანი ორლებნიანი სარეველები შესხურება ბარტყობის ფაზიდან, 1–2 მუხლთშორისის წარმოქმნამდე 14 (1)
სიმინდი 0.5–0.8 ერთწლოვანი და ზოგიერთი ორწლოვანი ორლებნიანი სარეველები კულტურის 3–5 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში 14 (1)

მსგავსი პროდუქცია

ბალან სუპერი

ბალან სუპერი

თურქეთი
გალაქსი 240 ეკ

გალაქსი 240 ეკ

თურქეთი
ბასულტრა 200 წხ

ბასულტრა 200 წხ

თურქეთი
შოკი წხ

შოკი წხ

ჩინეთი
ფლუზიტოპი ეკ

ფლუზიტოპი ეკ

ჩინეთი
ნიკოფურონი სკ

ნიკოფურონი სკ

ჩინეთი
ტოპკაპი 240 ეკ

ტოპკაპი 240 ეკ

თურქეთი
ტოქტა სუპერი ეკ

ტოქტა სუპერი ეკ

თურქეთი
სპონსორი 330 ეკ

სპონსორი 330 ეკ

თურქეთი
ნოკდაუნი წხკ

ნოკდაუნი წხკ

თურქეთი
ლოგრანი წდგრ

ლოგრანი წდგრ

შვეიცარია
ურაგან ფორტე

ურაგან ფორტე

შვეიცარია
598333760 579700007