კულტურა ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა მავნე ობიექტი გამოყენების პერიოდი ლოდინის პერიოდი
ხორბალი, ქერი (საშემოდგომო, საგაზაფხულო) 0.4–0.5 ერთწლოვანი და ზოგიერთი ორწლოვანი ორლებნიანი სარეველები შესხურება ბარტყობის ფაზიდან, 1–2 მუხლთშორისის წარმოქმნამდე 14 (1)
სიმინდი 0.5–0.8 ერთწლოვანი და ზოგიერთი ორწლოვანი ორლებნიანი სარეველები კულტურის 3–5 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში 14 (1)