ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ნიადაგში შესატანი სასუქები

NPK 8-24-24
NPK 8-24-24
ADRIATICA ADRIATICA იტალია

NPK 8-24-24

პრეპარატული ფორმა: გრანული
მწარმოებელი: ადრიატიკა ს.პ.ა., იტალია
შეფუთვა: 25 კგ
შემადგენლობა: აზოტი (N)-8%. ფოსფორი (P2O5)-24%. კალიუმი (K20)-24%.

 

NPK 8-24-24 კარგი ფიზიკური თვისებების მქონე სამმაგი რთული მინერალური სასუქია. გამოიყენება ყველა ტიპის ნიადაგებში, ყველა სასოფლო სამეურნეო კულტურებში, თესვის წინა დამუშავების დროს, ძირითად განოყიერებაში და მწკრივულ განოყიერებაში. ნიადაგში შეტანის ნორმა განისაზღვრება მცენარეთა ბიოლოგიური თავისებურებების და ნიადაგის მაკრო ელემენტებით უზრუნველყოფისა და ყველა იმ პირობების შესაბამისად რაც კულტურის მოთხოვნილებებს დააკმაყოფილებს


NPK 8-24-24 უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ ეკონომიური თვალსაზრისით ბევრად ნაკლებია მისი ტრანსპორტირების და ნიადაგში შეტანის ხარჯები, რამე თუ ერთად ხდება ნიადაგში აზოტის, ფოსფორის და კალიუმის შეტანა. სასუქის შეტანა გაძლევთ პოტენციურ შესაძლებლობას, მოსავლიანობა გაზარდოთ 15-20 პროცენტით


კულტურის გათვალისწინებით ჰექტარზე ნიადაგში შესატანი ნორმაა 150-250  კგ

მსგავსი პროდუქცია

NPK 16-16-16

NPK 16-16-16

რუსეთი
NP 12-52

NP 12-52

რუსეთი
მიკროფოსი Mo Zn

მიკროფოსი Mo Zn

იტალია
ამონიუმის გვარჯილა

ამონიუმის გვარჯილა

საქართველო
NPK 15-15-15

NPK 15-15-15

იტალია
598333760 579700007