ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ნიადაგში შესატანი სასუქები

NPK 15-15-15
NPK 15-15-15
ADRIATICA ADRIATICA იტალია

NPK 15-15-15

პრეპარატული ფორმა: გრანული
მწარმოებელი: ადრიატიკა ს.პ.ა., იტალია
შეფუთვა: 25 კგ
შემადგენლობა: N-15%,  P2O5-15%, K2O-15%, SO3-5%
 

NPK 15-15-15 ეს არის გრანულირებული, უნივერსალური, ადვილად გასაფანტი სასუქი. იგი არ იბელტება, წყალში კარგად იხსნება, გამოიყენება ყველა ტიპის ნიადაგებში. როგორც ძირითადი გამოკვების სახით თესვის წინ, აგრეთვე დამატებით გამოკვებაში.

 

მძიმე თიხიან ნიადაგებში ნიტროამოფოსკა უმჯობესია შევიდეს ნიადაგში მზრალად ხვნის წინ, ხოლო მსუბუქ ნიადაგებში ( რომ არ მოხდეს აზოტის ჩარეცხვა ნიადაგის ღრმა ფენაში) უნდა მოხდეს შეტანა გაზაფხულზე. აღნიშნული სასუქი ურო მტად ეფექტურია შავმიწა და წაბლისფერი ნიადაგებისთვის.

 

NPK 15-15-15 თავისი რთული შემადგენლობის წყალობით, მარტივ სასუქებისგან განსხვავებით, უფრო იაფი ჯდება. სასუქი უზრუნველყოფს მოსავლიანობის ზრდას, მოსავლის ხარისხს და მის კვებით ღირებულებას. ზრდის მცენარის ყინვა და გვალვა გამძლეობას, მედეგია დაავადებების მიმართ


სასუქის ნიადაგში შეტანის ნორმები განისაზღვრება ნიადაგის ქიმიური შემადგენლობისა და კულტურათა მოთხოვნილების გათვალისწინებით. საგაზაფხულო კულტურებში ხვნის წინ ნიადაგში შედის 200-300 კგ/ჰა-ზე, ხოლო ნაყოფის მომცემ მრავალწლიან ნარგავებში 200-350 კგ/ჰა-ზე. ვეგეტაციის პერიოდში მისი გამოყენება მცირე ოდენობით, შეიძლება წყალში გახსნილი დამატებითი გამოკვების სახით.

მსგავსი პროდუქცია

NPK 16-16-16

NPK 16-16-16

რუსეთი
NP 12-52

NP 12-52

რუსეთი
მიკროფოსი Mo Zn

მიკროფოსი Mo Zn

იტალია
ამონიუმის გვარჯილა

ამონიუმის გვარჯილა

საქართველო
NPK 8-24-24

NPK 8-24-24

იტალია
598333760 579700007