ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

იონჯა

იონჯა
იონჯა
SEMINART SEMINART იტალია

იონჯა

SEMINART

მრავალწლიანი იტალიური  იონჯის თესლი გამოირჩევა შესანიშნავი პროდუქტიული და თვისობრივი მახასიათებლებით. იგი  ხასიათდება ცილების მაღალი შემცველობით, ხოლო ბოჭკოვანი ნაწილის დაბალი შემცველობით. იონჯა ითესება ყველა ტიპის ნიადაგზე,  ხასიათდება კარგი ადაპტაციის უნარით,  კარგად უძლებს როგორც მაღალ ასევე დაბალ ტემპერატურას. ითესება გაზაფხულზე ან შემოდგომაზე. თესვის საჰექტრო ნორმა არის 25 კგ. 

მორფოლოგიური დახასიათება
მოსვენების პერიოდი 6 თვე
ციკლი საშუალო და საადრეო
ღეროს ფორმა  ძლიერი, სწორმდგომი
პროდუქტიულობა მაღალი და რეგულარული
ხანგრძლივობა მაღალი
ზრდის ტემპი სწრაფი
თესვის ნორმა 20-25 კგ-ჰა
ხანგრძლივობა 7 წელი

 

მსგავსი პროდუქცია

598333760 579700007