ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

 • პროდუქცია
 • აქტივობები
 • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ფუნგიციდები

პოლტიგლია 20 სფ
პოლტიგლია 20 სფ
პოლტიგლია 20 სფ
MANICA MANICA იტალია

პოლტიგლია 20 სფ

მოქმედი ნივთიერება: სპილენძის სულფატი 20% (სპილენძის მიხედვით 200 გ/კგ) + კალციუმის ჰიდროქსიდი 
პრეპარატული ფორმა: სველებადი ფხვნილი (სფ)
მწარმოებელი: მანიკა სპა, იტალია
შეფუთვა: 10; 25 კგ

 

პოლტიგლია 20 სფ არის იტალიური ბორდოს ნარევი, რომელიც წარმოადგენს კონტაქტურ ფუნგიციდს ვაზის, ხეხილის, ციტრუსის და ბოსტნეულ-ბაღჩეული კულტურების სოკოვანი დაავადებების საწინააღმდეგოდ


პოლტიგლია 20 სფ წარმოადგენს თანამედროვე ტიპის ბორდოს ნარევს, რომელიც არის სასოფლო–სამეურნეო კულტურებში შეუცვლელი პრეპარატი ისეთი სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებების ფართე სპექტრის წინააღმდეგ, როგორიცაა: ჭრაქი, ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი, მონოლიოზი, ფიტოფტორა, ალტერნარიოზი, ფოთლის ლაქიანობები, ბაქტერიული ნეკროზი და სხვა


უპირატესობები:

 • 100 %-ით ხსნადი
 • ახასიათებს ფართე სპექტრის მოქმედება 
 • მოქმედებს როგორც სოკოვან ასევე ბაქტერიულ დაავადებებზე
 • მიმწებებლობის კარგი უნარი, რაც გამორიცხავს სამუშაო ხსნარის ნალექებით ჩამორეცხვას 
 • კარგი მიმწებებლობის უნარი, ზრდის დაცვითი მოქმედების ხანგრძლივობას სხვა ანალოგებთან მიმართებაში
 • შეუცვლელი ფუნგიციდია სოკოვანი დაავადებების მოზამთრე ფაზების წინააღმდეგ
 • გარდა ფუნგიციდური აქტივობისა, პოლტიგლია 20 სფ წარმოადგენს მცენარისათვის მიკრო ელემენტის (Cu) წყაროს
 • ეხმარება მცენარის ორგანოებს ჩამოყალიბებაში და უკეთ განვითარებაში
 • პოლტიგლია 20 სფ გამოიყენება ბიოლოგიურ სოფლის მეურნეობაში
კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაზი ჭრაქი, ანთრაქნოზი, წითურა 6-8 600-800 14 (2-3)
თესლოვანი ხეხილი ქეცი, ნაყოფის სიდამპლე, 
სეპტორიოზი, მონილიოზი, ტოტების კიბო, ალტერნარია
10-15 800-1000 14 (3-4)
კურკოვანი ხეხილი ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, კლასტეროსპოროზი ჟანგები, სიდამპლეები, ცერკოსპოროზი 8-15 800-1000 15 (3-4)
კენკროვნები ანთრაქნოზი, ჟანგა, სეპტორიოზი 3-5 300-400 14 (2-3)
ციტრუსი მეჭეჭიანობა, მალსეკო, ანთრაქნოზი, ფიტოფტოროზი
ბაქტერიული ნეკროზი, ნაყოფების ლპობა
15-20 1000-1500 21 (3-4)
ბოსტნეული ალტერნარიოზი, ანთრაქნოზი, ფიტოფტორა, ბაქტერიოზი 3-4 300-400 7 (2-3)
პომიდორი ალტერნარიოზი, ანთრაქნოზი, ბაქტერიოზი და ფიტოფტორა 3-4 300-400 7 (2-3)
ბაღჩეული პერონოსპოროზი
სეპტორიოზი
ანთრაქნოზი
3-4 300-400 7 (2-3)
კიტრი ანთრაქონზი, ჭრაქი, ბაქტერიოზი 3-4 300-400 7 (2-3)
კარტოფილი ფიტოფტორა, ალტერნარია 3-5 300-400 14 (2-3)
ხახხვი, ნიორი პერონოსპოროზი, ალტერნარიოზი 2-3 250-300 14 (2-3)
ჭარხალი ცერკოსპოროზი 5-7 300-400 14 (2-3)

მსგავსი პროდუქცია

კოდიკობრე

კოდიკობრე

ესპანეთი
სელფრექსი

სელფრექსი

თურქეთი
საფა კაპტანი

საფა კაპტანი

თურქეთი
მილისი

მილისი

თურქეთი
ალექტო

ალექტო

თურქეთი
რადარ კომბი

რადარ კომბი

აგროვაითი  AGROWHITE

აგროვაითი AGROWHITE

ესპანეთი
ფაიტერ ბლუ სფ

ფაიტერ ბლუ სფ

თურქეთი
სკორპიონი ეკ

სკორპიონი ეკ

თურქეთი
უნივერსალი სფ

უნივერსალი სფ

ჩინეთი
ტოპკონაზოლი ეკ

ტოპკონაზოლი ეკ

ჩინეთი
სუპერ სტარი სფ

სუპერ სტარი სფ

ჩინეთი
სტრობსტარი წხგრ

სტრობსტარი წხგრ

ჩინეთი
ლიდერი სფ

ლიდერი სფ

ჩინეთი
საკოზები მ-45, სფ

საკოზები მ-45, სფ

თურქეთი
რიდონეტი მც 72, სფ

რიდონეტი მც 72, სფ

თურქეთი
პროპაკური ნ, წხკ

პროპაკური ნ, წხკ

თურქეთი
კარპაზი 50 წდგრ

კარპაზი 50 წდგრ

თურქეთი
ოსსიქლორი 50 სფ

ოსსიქლორი 50 სფ

იტალია
სპილენძის შაბიამანი

სპილენძის შაბიამანი

იტალია
ბორდოფლო ნიუ სკ

ბორდოფლო ნიუ სკ

იტალია
პოვერ სულფური წდგრ

პოვერ სულფური წდგრ

თურქეთი
კობუზი 100 ეკ

კობუზი 100 ეკ

თურქეთი
ხორუსი წდგრ

ხორუსი წდგრ

შვეიცარია
ქუადრისი სკ

ქუადრისი სკ

შვეიცარია
ტასპა 500 ეკ

ტასპა 500 ეკ

შვეიცარია
სვიჩი 62,5 წდგრ

სვიჩი 62,5 წდგრ

შვეიცარია
სკორი ეკ

სკორი ეკ

შვეიცარია
პერგადო CU 27 წდგრ

პერგადო CU 27 წდგრ

შვეიცარია
თიოვიტ ჯეტი წდგრ

თიოვიტ ჯეტი წდგრ

შვეიცარია
ბრავო სკ

ბრავო სკ

შვეიცარია
ტოპაზი

ტოპაზი

შვეიცარია
ქვადრის მაქსი სკ

ქვადრის მაქსი სკ

შვეიცარია
რიდომილ გოლდი მც

რიდომილ გოლდი მც

შვეიცარია
598333760 579700007