ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ფუნგიციდები

ბორდოფლო ნიუ სკ
ბორდოფლო ნიუ სკ
ბორდოფლო ნიუ სკ
ბორდოფლო ნიუ სკ
MANICA MANICA იტალია

ბორდოფლო ნიუ სკ

მოქმედი ნივთიერება: სპილენძის სულფატი (სპილენძის მიხედვით 124 გ/ლ) + კალციუმის ჰიდროქსიდი 
პრეპარატული ფორმა: სუსპენზიის კონცენტრატი
მწარმოებელი: მანიკა სპა, იტალია
შეფუთვა: 1; 10 ლ

 

ბორდოფლო ნიუ არის ახალი თაობის სპილენძ ნაერთი ფუნგიციდი, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ, ის შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც ცისფერი წამლობის დროს, ასევე ვეგეტაციის პერიოდში


ბორდოფლო ნიუ თავსებადია სხვა პესტიციდებთან და წყალში ხსნად სასუქებთან


უპირატესობები:

  • საუკეთესო პრეპრატი სოკოვანი დაავადებების მოზამთრე ფაზებზე, ასევე ვეგეტაციის პერიოდში განვითარებულ დაავადებებზე
  • გამოირჩევა დაბალი ხარჯვის ნორმით, მოხმარების სიმარტვივით და მაღალი ეფექტით
  • კარგი თავსებადობა სხვა პესტიციდებთან და წყალში ხსნად სასუქებთან
  • დაბალ ტოქსიკურია და მისი გამოყენება ეკოლოგიურად გამართლებულია
  • გამოიყენება ბიო მეურნეობებში
კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაზი ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ფომოფსისი 5-7 600-800 14 (4-5)
თესლოვანი
ხეხილი
ცისფერი წამლობა დაავადებების მოზამთრე ფაზებზე 10-12 800-1000 -(1)
ქეცი, მონილიოზი, ფილოსტიკტოზი 7-8 800-1000 14 (4-5)
გარგარი, ატამი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი ცისფერი წამლობა დაავადებების მოზამთრე ფაზებზე 10-12 800-1000 -(1)
კოკომიკოზი, ფოთლების სიხუჭუჭე, კლას-
ტეროსპორიოზი, მონილიოზი
7-8 800-1000 14 (4-5)
ციტრუსი დაავადებების მოზამთრე ფაზებზე 12-15 1000-1500 -(1)
მეჭეჭიანობა, მალსეკო, ანთრაქნოზი, ბაქტერიული ნეკროზი, ნაყოფების ლპობა 5-8 1000-1500 14 (2-3)
პომიდორი, კიტრი, ნესვი საზამთრო ჭრაქი, ფიტოფტორა, ალტერნარიოზი 6 300-400 14 (2-3)
კარტოფილი ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი 7 300-400 14 (2-3)

მსგავსი პროდუქცია

კოდიკობრე

კოდიკობრე

ესპანეთი
სელფრექსი

სელფრექსი

თურქეთი
საფა კაპტანი

საფა კაპტანი

თურქეთი
მილისი

მილისი

თურქეთი
ალექტო

ალექტო

თურქეთი
რადარ კომბი

რადარ კომბი

აგროვაითი   AGROWHITE

აგროვაითი AGROWHITE

ესპანეთი
ფაიტერ ბლუ სფ

ფაიტერ ბლუ სფ

თურქეთი
სკორპიონი ეკ

სკორპიონი ეკ

თურქეთი
უნივერსალი სფ

უნივერსალი სფ

ჩინეთი
ტოპკონაზოლი ეკ

ტოპკონაზოლი ეკ

ჩინეთი
სუპერ სტარი სფ

სუპერ სტარი სფ

ჩინეთი
სტრობსტარი წხგრ

სტრობსტარი წხგრ

ჩინეთი
ლიდერი სფ

ლიდერი სფ

ჩინეთი
საკოზები მ-45, სფ

საკოზები მ-45, სფ

თურქეთი
რიდონეტი მც 72, სფ

რიდონეტი მც 72, სფ

თურქეთი
პროპაკური ნ, წხკ

პროპაკური ნ, წხკ

თურქეთი
კარპაზი 50 წდგრ

კარპაზი 50 წდგრ

თურქეთი
ოსსიქლორი 50 სფ

ოსსიქლორი 50 სფ

იტალია
სპილენძის შაბიამანი

სპილენძის შაბიამანი

იტალია
პოლტიგლია 20 სფ

პოლტიგლია 20 სფ

იტალია
პოვერ სულფური წდგრ

პოვერ სულფური წდგრ

თურქეთი
კობუზი 100 ეკ

კობუზი 100 ეკ

თურქეთი
ხორუსი წდგრ

ხორუსი წდგრ

შვეიცარია
ქუადრისი  სკ

ქუადრისი სკ

შვეიცარია
ტასპა 500 ეკ

ტასპა 500 ეკ

შვეიცარია
სვიჩი 62,5 წდგრ

სვიჩი 62,5 წდგრ

შვეიცარია
სკორი ეკ

სკორი ეკ

შვეიცარია
პერგადო CU 27 წდგრ

პერგადო CU 27 წდგრ

შვეიცარია
თიოვიტ ჯეტი წდგრ

თიოვიტ ჯეტი წდგრ

შვეიცარია
ბრავო სკ

ბრავო სკ

შვეიცარია
ტოპაზი

ტოპაზი

შვეიცარია
ქვადრის მაქსი სკ

ქვადრის მაქსი სკ

შვეიცარია
რიდომილ გოლდი მც

რიდომილ გოლდი მც

შვეიცარია
598333760 579700007