ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ფუნგიციდები

ბორდოფლო ნიუ სკ
ბორდოფლო ნიუ სკ
ბორდოფლო ნიუ სკ
ბორდოფლო ნიუ სკ
MANICA MANICA იტალია

ბორდოფლო ნიუ სკ

მოქმედი ნივთიერება: სპილენძის სულფატი (სპილენძის მიხედვით 124 გ/ლ) + კალციუმის ჰიდროქსიდი 
პრეპარატული ფორმა: სუსპენზიის კონცენტრატი
მწარმოებელი: მანიკა სპა, იტალია
შეფუთვა: 1; 10 ლ

 

ბორდოფლო ნიუ არის ახალი თაობის სპილენძ ნაერთი ფუნგიციდი, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ, ის შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც ცისფერი წამლობის დროს, ასევე ვეგეტაციის პერიოდში


ბორდოფლო ნიუ თავსებადია სხვა პესტიციდებთან და წყალში ხსნად სასუქებთან


უპირატესობები:

  • საუკეთესო პრეპრატი სოკოვანი დაავადებების მოზამთრე ფაზებზე, ასევე ვეგეტაციის პერიოდში განვითარებულ დაავადებებზე
  • გამოირჩევა დაბალი ხარჯვის ნორმით, მოხმარების სიმარტვივით და მაღალი ეფექტით
  • კარგი თავსებადობა სხვა პესტიციდებთან და წყალში ხსნად სასუქებთან
  • დაბალ ტოქსიკურია და მისი გამოყენება ეკოლოგიურად გამართლებულია
  • გამოიყენება ბიო მეურნეობებში
კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაზი ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ფომოფსისი 5-7 600-800 14 (4-5)
თესლოვანი
ხეხილი
ცისფერი წამლობა დაავადებების მოზამთრე ფაზებზე 10-12 800-1000 -(1)
ქეცი, მონილიოზი, ფილოსტიკტოზი 7-8 800-1000 14 (4-5)
გარგარი, ატამი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი ცისფერი წამლობა დაავადებების მოზამთრე ფაზებზე 10-12 800-1000 -(1)
კოკომიკოზი, ფოთლების სიხუჭუჭე, კლას-
ტეროსპორიოზი, მონილიოზი
7-8 800-1000 14 (4-5)
ციტრუსი დაავადებების მოზამთრე ფაზებზე 12-15 1000-1500 -(1)
მეჭეჭიანობა, მალსეკო, ანთრაქნოზი, ბაქტერიული ნეკროზი, ნაყოფების ლპობა 5-8 1000-1500 14 (2-3)
პომიდორი, კიტრი, ნესვი საზამთრო ჭრაქი, ფიტოფტორა, ალტერნარიოზი 6 300-400 14 (2-3)
კარტოფილი ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი 7 300-400 14 (2-3)

მსგავსი პროდუქცია

ფაიტერ ბლუ სფ

ფაიტერ ბლუ სფ

თურქეთი
საფაკოლ კომბი 76 სფ

საფაკოლ კომბი 76 სფ

თურქეთი
სკორპიონი ეკ

სკორპიონი ეკ

თურქეთი
ფინალი ეკ

ფინალი ეკ

ჩინეთი
უნივერსალი სფ

უნივერსალი სფ

ჩინეთი
ტოპკონაზოლი ეკ

ტოპკონაზოლი ეკ

ჩინეთი
სუპერ სტარი სფ

სუპერ სტარი სფ

ჩინეთი
სტრობსტარი წხგრ

სტრობსტარი წხგრ

ჩინეთი
ლიდერი სფ

ლიდერი სფ

ჩინეთი
ჰარბორი 300 ეკ

ჰარბორი 300 ეკ

თურქეთი
საკოზები მ-45, სფ

საკოზები მ-45, სფ

თურქეთი
როვონე 50 სფ

როვონე 50 სფ

თურქეთი
რიდონეტი მც 72, სფ

რიდონეტი მც 72, სფ

თურქეთი
პროპაკური ნ, წხკ

პროპაკური ნ, წხკ

თურქეთი
კარპაზი 50 წდგრ

კარპაზი 50 წდგრ

თურქეთი
ოსსიქლორი 50 სფ

ოსსიქლორი 50 სფ

იტალია
სპილენძის შაბიამანი

სპილენძის შაბიამანი

იტალია
პოლტიგლია 20 სფ

პოლტიგლია 20 სფ

იტალია
პოვერ სულფური წდგრ

პოვერ სულფური წდგრ

თურქეთი
კობუზი 100 ეკ

კობუზი 100 ეკ

თურქეთი
ხორუსი წდგრ

ხორუსი წდგრ

შვეიცარია
ქუადრისი  სკ

ქუადრისი სკ

შვეიცარია
ტასპა 500 ეკ

ტასპა 500 ეკ

შვეიცარია
სვიჩი 62,5 წდგრ

სვიჩი 62,5 წდგრ

შვეიცარია
სკორი ეკ

სკორი ეკ

შვეიცარია
პერგადო CU 27 წდგრ

პერგადო CU 27 წდგრ

შვეიცარია
თიოვიტ ჯეტი წდგრ

თიოვიტ ჯეტი წდგრ

შვეიცარია
დინალი 90 სკ

დინალი 90 სკ

შვეიცარია
ბრავო სკ

ბრავო სკ

შვეიცარია
ტოპაზი

ტოპაზი

შვეიცარია
ქვადრის მაქსი სკ

ქვადრის მაქსი სკ

შვეიცარია
რიდომილ გოლდი მც

რიდომილ გოლდი მც

შვეიცარია
598004561 579700007