ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

 • პროდუქცია
 • აქტივობები
 • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ფუნგიციდები

კობუზი 100 ეკ
კობუზი 100 ეკ
კობუზი 100 ეკ
SAFATARIM SAFATARIM თურქეთი

კობუზი 100 ეკ

მოქმედი ნივთიერება: პენკონაზოლი 100გ/ლ
პრეპარატული ფორმა: ემულსიის კონცენტრატი (ეკ)
მწარმოებელი: საფა ტარიმი ა.ს.
შეფუთვა: 0.1; 0.5 ლ
 

კობუზი 100 ეკ წარმოადგენს  სისტემური მოქმედების ფუნგიციდს ვაზის, ხეხილის, კენკროვნების, ბოსტნეულ–ბაღჩეული და დეკორატიული კულტურების ნაცრისა და ზოგიერთი სხვა დაავადებებისგან დასაცავად. პრეპარატს აქვს პროფილაქტიკური და სამკურნალო მოქმედება. კობუზი 100-ის გამოყენება შეიძლება ყველა კულტურაში, სადაც წარმოიშვება ნაცროვანი დაავადებები.

 

უპირატესობები:

 • საიმედო მოქმედება ნაცრებზე მაღალინფექციური ფონის დროსაც 
 • მისი გამოყენება შეიძლება ყველა კულტურაზე, სადაც არსებობს ნაცრის პრობლემა 
 • სწრაფად იჭრება მცენარეში, მედეგია ნალექების მიმართ
 • არ ახასიათებს ფიტოტოქსიკური მოქმედება, უვნებელია მცენარისათვის
 • აქვს ხარჯვის ძალზე დაბალი ნორმა
 • თავსებადია სხვა ფუნგიციდებტან და ინსექტო–აკარიციდებთან
 • მცენარეში არ ტოვებს ნარჩენებს, რის გამოც მისი გამოყენება ეკოლოგიურად გამართლებულია 
კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაზი ნაცარი, სიდამპლე 0.15-0.25 600-800 20 (2-3)
კიტრი ღია გრუნტი ნაცარი, სიდამპლე 0.125-0.15 300-400 14 (2-3)
კიტრი დახურული გრუნტი ნაცარი, სიდამპლე 0.25 600 3 (3)
ვაშლი ნაცარი 0.3-0.4 800-1000 20 (3-4)
ვარდი და სხვა დეკორატიული მცენარეები ნაცარი, ჟანგა 0.25-0.3 300-400 20 (4)

მსგავსი პროდუქცია

ფაიტერ ბლუ სფ

ფაიტერ ბლუ სფ

თურქეთი
საფაკოლ კომბი 76 სფ

საფაკოლ კომბი 76 სფ

თურქეთი
სკორპიონი ეკ

სკორპიონი ეკ

თურქეთი
ფინალი ეკ

ფინალი ეკ

ჩინეთი
უნივერსალი სფ

უნივერსალი სფ

ჩინეთი
ტოპკონაზოლი ეკ

ტოპკონაზოლი ეკ

ჩინეთი
სუპერ სტარი სფ

სუპერ სტარი სფ

ჩინეთი
სტრობსტარი წხგრ

სტრობსტარი წხგრ

ჩინეთი
ლიდერი სფ

ლიდერი სფ

ჩინეთი
ჰარბორი 300 ეკ

ჰარბორი 300 ეკ

თურქეთი
საკოზები მ-45, სფ

საკოზები მ-45, სფ

თურქეთი
როვონე 50 სფ

როვონე 50 სფ

თურქეთი
რიდონეტი მც 72, სფ

რიდონეტი მც 72, სფ

თურქეთი
პროპაკური ნ, წხკ

პროპაკური ნ, წხკ

თურქეთი
კარპაზი 50 წდგრ

კარპაზი 50 წდგრ

თურქეთი
ოსსიქლორი 50 სფ

ოსსიქლორი 50 სფ

იტალია
სპილენძის შაბიამანი

სპილენძის შაბიამანი

იტალია
პოლტიგლია 20 სფ

პოლტიგლია 20 სფ

იტალია
ბორდოფლო ნიუ სკ

ბორდოფლო ნიუ სკ

იტალია
პოვერ სულფური წდგრ

პოვერ სულფური წდგრ

თურქეთი
ხორუსი წდგრ

ხორუსი წდგრ

შვეიცარია
ქუადრისი სკ

ქუადრისი სკ

შვეიცარია
ტასპა 500 ეკ

ტასპა 500 ეკ

შვეიცარია
სვიჩი 62,5 წდგრ

სვიჩი 62,5 წდგრ

შვეიცარია
სკორი ეკ

სკორი ეკ

შვეიცარია
პერგადო CU 27 წდგრ

პერგადო CU 27 წდგრ

შვეიცარია
თიოვიტ ჯეტი წდგრ

თიოვიტ ჯეტი წდგრ

შვეიცარია
დინალი 90 სკ

დინალი 90 სკ

შვეიცარია
ბრავო სკ

ბრავო სკ

შვეიცარია
ტოპაზი

ტოპაზი

შვეიცარია
ქვადრის მაქსი სკ

ქვადრის მაქსი სკ

შვეიცარია
რიდომილ გოლდი მც

რიდომილ გოლდი მც

შვეიცარია
598004561 579700007