ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

როდენტიციდი

კლერატი
კლერატი
კლერატი
Syngenta Syngenta შვეიცარია

კლერატი

მოქმედი ნივთიერება: ბროდიფაკუმი 
პრეპარატული ფორმა: გრანულები (გრ)
მწარმოებელი: Syngenta Crop Protection AG 
შეფუთვა: 2.5 კგ


კლერატი არის როდენტიციდი, რომლის მოქმედი ნივთიერებაა ბროდიფაკუმი, მიეკუთვნება მეორე თაობის ანტიკოაგულანტებს


მოქმედების მექანიზმი:


მღრღნელების (თაგვები, ვირთაგვები, მემინდვრეები) მიერ პრეპარატის ლეტალური დოზის მიღების შემდეგ სისხლის შედედება მკვეთრად მცირდება, ნებისმიერი შინაგანი ან გარეგანი დაზიანების შემთხვევაში ხდება ცხოველებში სისხლის ჩაქცევის პროცესი, რის შედეგად მღრღნელი იღუპება 3-7 დღის განმავლობაში, ვინაიდან კლერატი არის ძლიერი როდენტიციდი, მღრღნელების მიერ ლეტალური დოზა შეიძლება მიღებულ იქნას ერთჯერადდ მისატყუებლის შეჭრის შედეგად


უპირატესობები:

  • მზა მისატყუებელი მასალა, რომელიც იზიდავს თაგვებსა და ვირთაგვებს
  • მღრღნელები ირჩევენ კლერატს იმ შემთხვევაშიც კი თუ იქ გვერდით მოთავსებულია სხვა საკვები ან მისატყუებელი
  • არ აფრთხობს მღრღნელებს და არ გაურბიან იმ ადგილს, სადაც მისატყუებელია დაყრილი
  • კლერატის გრანულები არ იზიდავენ სხვა თბილსისხლიანებს
  • ანადგურებს ყველა სახეობის მღრღნელებს, მათაც, რომლებიც რეზისტენტნი არიან სხვა როდენტიციდ-კოაგულანტების მიმართ
  • მღრღნელების სიკვდილიანობა დგება პრეპარატის ერთჯერადი მიღებიდან რამოდენიმე დღეში
კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა გამოყენების დრო, ხერხი გამოყენების თავისებურება 
ყველა კულტურა, საშემოდგომო მარცვლეული, მრავალწლიანი ბალახები, ხეხილის ბაღელი  ჩვეულებრივი და საზოგადოებრივი მემინდვრია 3 კგ/ჰა, 5 გ ერთ სოროზე  შეტანა სოროებში ან სხვა თავშესაფარში, რათა გამოვრიცხოთ სხვა თბილსისხლიანების მიწვდომა.  როდესაც სოროების რაოდენობა 1 ჰა-ზე აღემატება . ინტერვალი შეტანებს შორის- 16 დღე. სეზონის განმავლობაში 2 ჯერადი გამოყენება
საწყობები, საცავები, დაცული გრუნტი სამეურნეო შენობები, მარცვალ გადასამუშავებელი საწარმოები რუხი ვირთაგვა, ბინის თაგვი 600 გ-მდე 100 მ2-ზე, 5-10 გ ერთ სოროზე, 30-50 გ მისატყუებელ ყუთებში ბინადრობის ადგილიდან არანაკლებ 4 წერტილზე 100 მ2-ზე. საჭიროების შემთხვევაში პრეპარატი დაემატოს ორი კვირის განმავლობაში

 

მსგავსი პროდუქცია

598333760 579700007