ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

 • პროდუქცია
 • აქტივობები
 • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ინსექტიციდები

კარატე ეკ
კარატე ეკ
Syngenta Syngenta შვეიცარია

კარატე ეკ

მოქმედი ნივთიერება: ლამბდა ციჰალოტრინი 50 გ/ლ
პრეპარატული ფორმა: ემულსიის კონცენტრატი (ეკ)
მწარმოებელი: Syngenta Crop Protection AG
შეფუთვა: 1 ლ
 

კარატე ეკ არის პირეტროიდების ჯგუფის ინსექტიციდი სასოფლო-სამეურენო კულტურების ფართე სპექტრისგან დასაცავად, იგი გამოიყენება აგრეთვე საყოფაცხოვრებო ობიექტებისა და სასაწყობე შენობა- ნაგებობების დეზინსექციისათვის 


კარატე ეკ არის ერთ-ერთი ყველაზე ფართე სფექტრის ინსექტიციდი, მაღალეფექტურია როგორც მწუწნი, ასევე მღრღნელი მავნებლების წინააღმდეგ. ფუტკრების მიმართ ახასიათებს რეპელენტური მოქმედების უნარი. არ მოქმედებს უარყოფითად გარემოზე.

 

უპირატესობები:

 • ფართე მოქმედების ინსექტო-აკარიციდი
 • მაღალეფექტურია ხარჯვის დაბალი ნორმით
 • ახასიათებს სწრაფი მოქმედების უნარი
 • ახასიათებს კონტაქტური, ნაწლავური და ნარჩენი მოქმედება
 • უსაფრთხოა მცენარისათვის
 • იცავს თითქმის ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურას უმთავრესი მავნებლებისგან
 • მავნებლის სიკვდილიანობა აღინიშნება შესხურებიდან 24 სთ-ზე უფრო ადრე
 • სწრაფად იშლება, არ გროვდება მცენარეში ნაშთის სახით
კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ხორბალი, ქერი მავნე კუსებურა, ჭია წურბელა, ბუგრები, პურის ბზუალა, რწყილები, თრიფსები, ჭიჭინობელები, მარცვლოვანთა ბუზები, ხერხიები 0.15-0.2 250-300 20 (1)
ჭარხალი ჭარხლის რწყილები, ბუგრები, ცხვირგრძელები 0.15 300-400 20 (1)
სიმინდი სიმინდის ფარვანა 0.2 250-300 30 (1)
სოია აბლაბუდა ტკიპა 0.4 250-300 30 (1)
ბარდა, ლობიო ბუგრები, თრიფსები, მემარცვლიები, ცხვირგრძელები 0.1-0.15 250-300 30 (1)
ვაშლი ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვევიები, ტკიპები 0.32-0.48 800-1000 20 (2)
ვაზი ფოთლიხვევიები, ტკიპები 0.4 600-800 30 (2)
სანერგე ნაკვეთებში (ბალი, ალუბალი, მარწყვი, ჟოლო, ატამი) აბლაბუდა ტკიპები, ბუგრები, ფოთლიხვევიები 0.5 800-1000 -(2)
სვია ბუგრები, ტკიპები 0.1 300-400 20 (1)
კარტოფილი, პომიდორი კოლორადოს ხოჭო, ჩრჩილი 0.1-0.2 300-400 20 (2)
კომბოსტო ხვატარი, თეთრულა, ჩრჩილი, რწყილები 0.1-0.15 300-400 30 (1)
იონჯა ბაღლინჯოები, ბუგრები, ცხვირგრძელები, რწყილები 0.15 250-300 20 (1)
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები კალიების სხვადასხვა ფორმები - განვითარების ყველა ფაზაში 0.2-0.4  300-400 30 (1)
ჩაუტვირთავი სასაწყობე შენობები, მარცვალგადასამუშავებელი საწარმოების  მავნებლები შენახვის პირობებში 0.4მლ/მ2 - -
მარცვალსაცავები და მარცვალ გადასამუშავებელი საწარმოების ტერიტორია მავნებლები შენახვის პირობებში 0.8 მლ/მ2 - -
წიწვოვნები მერქნის მავნებლები 2.5-5 მლ/მ2 - -

მსგავსი პროდუქცია

დემეტრინა 25 EC

დემეტრინა 25 EC

ჰიპნოზი წხგრ

ჰიპნოზი წხგრ

თურქეთი
შენფოსი 57%

შენფოსი 57%

თურქეთი
ტეკვანდო კაფსულა მკს

ტეკვანდო კაფსულა მკს

თურქეთი
ტრინოლ -2 მზე

ტრინოლ -2 მზე

თურქეთი
თეიქოფი 100 ეკ

თეიქოფი 100 ეკ

თურქეთი
ალპაკი ეკ

ალპაკი ეკ

თურქეთი
მოსეტამი 20 წხფ

მოსეტამი 20 წხფ

თურქეთი
ტალავი 20 სფ

ტალავი 20 სფ

თურქეთი
კრალი ეკ

კრალი ეკ

თურქეთი
არვილმეკი ეკ

არვილმეკი ეკ

თურქეთი
ვერტიმეკი

ვერტიმეკი

შვეიცარია
ფორსი 1,5 გ, გრ

ფორსი 1,5 გ, გრ

შვეიცარია
კარატე ზეონი მკს

კარატე ზეონი მკს

შვეიცარია
პროკლეიმი 05 წხგრ

პროკლეიმი 05 წხგრ

შვეიცარია
აქტელიკი ეკ

აქტელიკი ეკ

შვეიცარია
ამპლიგო 150 მკს

ამპლიგო 150 მკს

შვეიცარია
აქტარა წდგრ

აქტარა წდგრ

შვეიცარია
598333760 579700007