ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ფუნგიციდები

ხორუსი წდგრ
ხორუსი წდგრ
ხორუსი წდგრ
Syngenta Syngenta შვეიცარია

ხორუსი წდგრ

მოქმედი ნივთიერება: ციპროდინილი 750 გ/კგ
პრეპარატული ფორმა: წყალში დისპერსირებადი გრანულები (წდგრ)
მწარმოებელი : Syngenta Crop Protection AG
შეფუთვა: 1 კგ


ხორუსი წარმოადგენს სისტემური მოქმედების ფუნგიციდს ვაშლის ქეცისა და კენკროვანი კულტურების დაავადებების წინააღმდეგ. განსაკუთრებით ეფექტურია დაბალი ტემპერატურის დროს. ინჰიბირებას უკეთებს ამინომჟავების სინთეზს, აბრკოლებს სოკოს მიცელიუმის შეღწევას მცენარეულ ქსოვილში.


ხორუსი შეიცავს მოქმედ ნივთიერებას ციპროდინილს, რომელიც რეკომენდებულია ხეხილის ქეცის წინააღმდეგ სეზონის დასაწყისში. მისი უნიკალური მოქმედების მექანიზმის გამო ჯვარედინი რეზისტენტობის განვითარება გამორიცხულია. სისტემური, დამცავი და სამკურნალო თვისებების გამო იგი ცენტრალური რგოლია ხეხილის ქეცის საწინააღმდეგო ღონისძიებების გასატარებლად. მოქმედი ნივთიერება და პრეპარატული ფორმა უსაფრთხოა ადამიანისა და გარემოს მიმართ.


უპირატესობები:

  • ბრწყინვალე მოქმედება ძლიერი ინფექციის დროსაც
  • მაღალი აქტივობა დაბალ ტემპერატურაზე - რეკომენდებულია პირველი წამლობისთვის ქეცის საწინააღმდეგოდ
  • იდეალურია მცენარეთა დაცვის სისტემაში
  • ხორუსი, წდგრ-ის გამოყენებით მიიღება ძლიერი, ჯამრთელი ფოთლები, მაღალი ხარისხის ნაყოფები
კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაშლი, მსხალი ქეცი 0.2 800-1000 28 (3-4)
ბალი, ალუბალი, ატამი, ქლიავი მონოლიოზი, კლასტეროსპორიოზი, კოკომიკოზი 0.2 800-1000 28 (3-4)
ვაზი ნაცრისფერი სიდამპლე, ჭრაქი, ნაცარი 0.5-0.7 600-800 20 (2-3)

 

მსგავსი პროდუქცია

კოდიკობრე

კოდიკობრე

ესპანეთი
სელფრექსი

სელფრექსი

თურქეთი
საფა კაპტანი

საფა კაპტანი

თურქეთი
მილისი

მილისი

თურქეთი
ალექტო

ალექტო

თურქეთი
რადარ კომბი

რადარ კომბი

აგროვაითი   AGROWHITE

აგროვაითი AGROWHITE

ესპანეთი
ფაიტერ ბლუ სფ

ფაიტერ ბლუ სფ

თურქეთი
სკორპიონი ეკ

სკორპიონი ეკ

თურქეთი
უნივერსალი სფ

უნივერსალი სფ

ჩინეთი
ტოპკონაზოლი ეკ

ტოპკონაზოლი ეკ

ჩინეთი
სუპერ სტარი სფ

სუპერ სტარი სფ

ჩინეთი
სტრობსტარი წხგრ

სტრობსტარი წხგრ

ჩინეთი
ლიდერი სფ

ლიდერი სფ

ჩინეთი
საკოზები მ-45, სფ

საკოზები მ-45, სფ

თურქეთი
რიდონეტი მც 72, სფ

რიდონეტი მც 72, სფ

თურქეთი
პროპაკური ნ, წხკ

პროპაკური ნ, წხკ

თურქეთი
კარპაზი 50 წდგრ

კარპაზი 50 წდგრ

თურქეთი
ოსსიქლორი 50 სფ

ოსსიქლორი 50 სფ

იტალია
სპილენძის შაბიამანი

სპილენძის შაბიამანი

იტალია
პოლტიგლია 20 სფ

პოლტიგლია 20 სფ

იტალია
ბორდოფლო ნიუ სკ

ბორდოფლო ნიუ სკ

იტალია
პოვერ სულფური წდგრ

პოვერ სულფური წდგრ

თურქეთი
კობუზი 100 ეკ

კობუზი 100 ეკ

თურქეთი
ქუადრისი  სკ

ქუადრისი სკ

შვეიცარია
ტასპა 500 ეკ

ტასპა 500 ეკ

შვეიცარია
სვიჩი 62,5 წდგრ

სვიჩი 62,5 წდგრ

შვეიცარია
სკორი ეკ

სკორი ეკ

შვეიცარია
პერგადო CU 27 წდგრ

პერგადო CU 27 წდგრ

შვეიცარია
თიოვიტ ჯეტი წდგრ

თიოვიტ ჯეტი წდგრ

შვეიცარია
ბრავო სკ

ბრავო სკ

შვეიცარია
ტოპაზი

ტოპაზი

შვეიცარია
ქვადრის მაქსი სკ

ქვადრის მაქსი სკ

შვეიცარია
რიდომილ გოლდი მც

რიდომილ გოლდი მც

შვეიცარია
598333760 579700007