ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

 • პროდუქცია
 • აქტივობები
 • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ფუნგიციდები

ქუადრისი სკ
ქუადრისი სკ
Syngenta Syngenta შვეიცარია

ქუადრისი სკ

მოქმედი ნივთიერება: აზოქსისტრობინი 250 გ/ლ

პრეპარატული ფორმა: სუსპენზიის კონცენტრატი (სკ)

მწარმოებელი : Syngenta Crop Protection AG

შეფუთვა: 1 ლ

 

ქუადრისი სკ - არის სისტემური ფუნგიციდი სტრობილურინების ჯგუფიდან სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დასაცავად კომპლექსური  დაავადებებისგან, როგორებიცაა ალტერნარიოზი, ფიტოფტოროზი, ჭრაქი და ნაცარი, ქუადრისი სკ ინჰიბირებას უკეთებს სპორების გაღივებას, ასევე სოკოების ჰიფების განვითარებას და ახასიათებს აშკარა ანტისპორაციული ზემოქმდება.

 

ქუადრისი სკ დადებით გავლენას ახდენს მცენარის ფიზიოლოგიურ თვისებებზე აზოქსისტრობინის გამო, მცენარის ვეგეტაცია იზრდება 7 დღით, ეფექტურად იყენებს ტენს და ხდება აზოტის ოპტიმალურად ათვისება.

 

უპირატესობები:

 • უზრუნველყოფს ხანგრძლივ დაცვას
 • ახასიათებს სამკურნალო მოქმედება დაავადების განვითარების საწყის ეტაპზე
 • აზოქსისტრობინს სტრობილურინების ჯგუფის სხვა პრეპარატებისგან განსხვავებით უკეთესად გადაადგილდება მცენარეში - სისტემური და ტრანსლამინალური მოქმედება
 • არ ჩამოირეცხება წვიმით, დამუშავებიდან 2-2.5 საათში
 • პრეპარატის გამოყენების შემდეგ პათოგენი კვდება რამდენიმე საათის განმავლობაში
 • ბრწყინვალე ანტისპორაციული მოქმედება
 • აუმჯობესებს პროდუქციის ხარისხსა და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების რენტაბელობას
 • თავსებადია უმეტეს პესტიციდებთან  


გამოყენების რეკომენდაციები:

 • პრეპარატი გამოყენებული უნდა იქნას ანტირეზისტენტულ სისტემაში სხვა ჯგუფის ფუნგიციდებთან მორიგეობაში
 • ფოთლების ზედაპირის სამუშაო ხსნარით კარგი დაფარვა - დაცვითი ეფექტის აუცილებელი პირობაა. ამიტომ საჭიროა საკმარისი რაოდენობის ხსნარი
კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაზი ჭრაქი, ნაცარი   0.6-0.8 600-800 25 (2)
პომიდორი ღია და დახურული გრუნტი ფიტოფტოროზი, ნაცარი 0.4-0.6 500-1000 5 (2)
კიტრი ღია და დახურული გრუნტი ჭრაქი, ნაცარი 0.4-0.6 500-1000 3 (2)

 

მსგავსი პროდუქცია

კოდიკობრე

კოდიკობრე

ესპანეთი
სელფრექსი

სელფრექსი

თურქეთი
საფა კაპტანი

საფა კაპტანი

თურქეთი
მილისი

მილისი

თურქეთი
ალექტო

ალექტო

თურქეთი
რადარ კომბი

რადარ კომბი

აგროვაითი  AGROWHITE

აგროვაითი AGROWHITE

ესპანეთი
ფაიტერ ბლუ სფ

ფაიტერ ბლუ სფ

თურქეთი
სკორპიონი ეკ

სკორპიონი ეკ

თურქეთი
უნივერსალი სფ

უნივერსალი სფ

ჩინეთი
ტოპკონაზოლი ეკ

ტოპკონაზოლი ეკ

ჩინეთი
სუპერ სტარი სფ

სუპერ სტარი სფ

ჩინეთი
სტრობსტარი წხგრ

სტრობსტარი წხგრ

ჩინეთი
ლიდერი სფ

ლიდერი სფ

ჩინეთი
საკოზები მ-45, სფ

საკოზები მ-45, სფ

თურქეთი
რიდონეტი მც 72, სფ

რიდონეტი მც 72, სფ

თურქეთი
პროპაკური ნ, წხკ

პროპაკური ნ, წხკ

თურქეთი
კარპაზი 50 წდგრ

კარპაზი 50 წდგრ

თურქეთი
ოსსიქლორი 50 სფ

ოსსიქლორი 50 სფ

იტალია
სპილენძის შაბიამანი

სპილენძის შაბიამანი

იტალია
პოლტიგლია 20 სფ

პოლტიგლია 20 სფ

იტალია
ბორდოფლო ნიუ სკ

ბორდოფლო ნიუ სკ

იტალია
პოვერ სულფური წდგრ

პოვერ სულფური წდგრ

თურქეთი
კობუზი 100 ეკ

კობუზი 100 ეკ

თურქეთი
ხორუსი წდგრ

ხორუსი წდგრ

შვეიცარია
ტასპა 500 ეკ

ტასპა 500 ეკ

შვეიცარია
სვიჩი 62,5 წდგრ

სვიჩი 62,5 წდგრ

შვეიცარია
სკორი ეკ

სკორი ეკ

შვეიცარია
პერგადო CU 27 წდგრ

პერგადო CU 27 წდგრ

შვეიცარია
თიოვიტ ჯეტი წდგრ

თიოვიტ ჯეტი წდგრ

შვეიცარია
ბრავო სკ

ბრავო სკ

შვეიცარია
ტოპაზი

ტოპაზი

შვეიცარია
ქვადრის მაქსი სკ

ქვადრის მაქსი სკ

შვეიცარია
რიდომილ გოლდი მც

რიდომილ გოლდი მც

შვეიცარია
598333760 579700007