ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

 • პროდუქცია
 • აქტივობები
 • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ფუნგიციდები

ტასპა 500 ეკ
ტასპა 500 ეკ
Syngenta Syngenta შვეიცარია

ტასპა 500 ეკ

მოქმედი ნივთიერება: დიფენოკონაზოლი 250 გ/ლ + პროპიკონაზოლი 250 გ/ლ
პრეპარატული ფორმა: ემულსიის კონცენტრატი (ეკ)
მწარმოებელი: Syngenta Crop Protection AG
შეფუთვა: 1 ლ

 

ტასპა, 500 ეკ არის უნიკალური სისტემური მოქმედების ფუნგიციდი ორი მოქმედი საწყისით, მარცვლეულის, ხეხილის, ციტრუსების ძირითადი დაავადებების წინააღმდეგ


დიფენეკონაზოლი - ინჰიბირებას უკეთებს სოკოს მიცელიუმს, აფერხებს სპორათწარმოქმნის პროცესს, გააჩნია სისტემური და ტრანსლამინალური მოქმედება 


პროპიკონაზოლი - ინჰიბირებას უკეთებს სოკოს ჰიფებსა და ნაყოფსხეულების ზრდას უჯრედული მემბრანების ბიოსინთეზის დათრგუნვის გზით

 

 

გამოყენების რეკომენდაციები:

 • პროფილაქტიკური დამუშავება იძლევა უკეთეს შედეგს
 • ორჯერ მიყოლებით გამოყენების შემთხვევაში საჭიროა გამოყენებულ იქნას ფუნგიციდი, რომელიც ეკუთვნის ტრიაზოლებისგან განსხვავებულ კლასს
 • დაავადების ძლიერი განვითარების დროს სასურველია კონტაქტურ ფუნგიციდთან კომბინირება (დითან მ 45)
 • არ გამოიყენოთ პრეპრატი თუ ფოთლებზე ნამია ან მოსალოდნელია წვიმა


უპირატესობები:

 • ახასიათებს აკროპეტალური და ბაზიპეტალური გადაადგილების უნარი
 • ხელს უწყობს ერთწლიანი ნაზარდების განვითარებას და ზრდის საასიმილაციო ფართობს
 • ორი აქტიური ნივთიერება განაპირობებს საიმედო დაცვას
 • გამორიცხულია ჯვარედინი რეზისტენტობა
 • იცავს მცენარეს ერთდროულად რამოდენიმე დაავადებებისგან
 • ასტიმულირებს სანაყოფე კვირტების ჩასახვას
 • აძლიერებს და ახანგრძლივებს ფოტოსინთეზის პროცესს
 • უვნებელია ფუტკრებისათვის
კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაშლი, მსხალი ქეცი, ნაცარი 0.2 800-1000 20 (2-3)
ატამი, გარგარი, ქლიავი, ბალი ნაცარი, კლასტეროსპორიოზი, სიხუჭუჭე 0.3 800-1000 15 (2-3)
ციტრუსი ქეცი, ალტერნარიოზი 0.3-0.4 1000-1500 20 (2-3)
ხორბალი, ქერი ნაცარი, ფოთლის სილაქავეები, ჟანგები 0.5-0.6 250-300 20 (1)

 

მსგავსი პროდუქცია

კოდიკობრე

კოდიკობრე

ესპანეთი
სელფრექსი

სელფრექსი

თურქეთი
საფა კაპტანი

საფა კაპტანი

თურქეთი
მილისი

მილისი

თურქეთი
ალექტო

ალექტო

თურქეთი
რადარ კომბი

რადარ კომბი

აგროვაითი  AGROWHITE

აგროვაითი AGROWHITE

ესპანეთი
ფაიტერ ბლუ სფ

ფაიტერ ბლუ სფ

თურქეთი
სკორპიონი ეკ

სკორპიონი ეკ

თურქეთი
უნივერსალი სფ

უნივერსალი სფ

ჩინეთი
ტოპკონაზოლი ეკ

ტოპკონაზოლი ეკ

ჩინეთი
სუპერ სტარი სფ

სუპერ სტარი სფ

ჩინეთი
სტრობსტარი წხგრ

სტრობსტარი წხგრ

ჩინეთი
ლიდერი სფ

ლიდერი სფ

ჩინეთი
საკოზები მ-45, სფ

საკოზები მ-45, სფ

თურქეთი
რიდონეტი მც 72, სფ

რიდონეტი მც 72, სფ

თურქეთი
პროპაკური ნ, წხკ

პროპაკური ნ, წხკ

თურქეთი
კარპაზი 50 წდგრ

კარპაზი 50 წდგრ

თურქეთი
ოსსიქლორი 50 სფ

ოსსიქლორი 50 სფ

იტალია
სპილენძის შაბიამანი

სპილენძის შაბიამანი

იტალია
პოლტიგლია 20 სფ

პოლტიგლია 20 სფ

იტალია
ბორდოფლო ნიუ სკ

ბორდოფლო ნიუ სკ

იტალია
პოვერ სულფური წდგრ

პოვერ სულფური წდგრ

თურქეთი
კობუზი 100 ეკ

კობუზი 100 ეკ

თურქეთი
ხორუსი წდგრ

ხორუსი წდგრ

შვეიცარია
ქუადრისი სკ

ქუადრისი სკ

შვეიცარია
სვიჩი 62,5 წდგრ

სვიჩი 62,5 წდგრ

შვეიცარია
სკორი ეკ

სკორი ეკ

შვეიცარია
პერგადო CU 27 წდგრ

პერგადო CU 27 წდგრ

შვეიცარია
თიოვიტ ჯეტი წდგრ

თიოვიტ ჯეტი წდგრ

შვეიცარია
ბრავო სკ

ბრავო სკ

შვეიცარია
ტოპაზი

ტოპაზი

შვეიცარია
ქვადრის მაქსი სკ

ქვადრის მაქსი სკ

შვეიცარია
რიდომილ გოლდი მც

რიდომილ გოლდი მც

შვეიცარია
598333760 579700007