ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

 • პროდუქცია
 • აქტივობები
 • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ფუნგიციდები

სვიჩი 62,5 წდგრ
სვიჩი 62,5 წდგრ
Syngenta Syngenta შვეიცარია

სვიჩი 62,5 წდგრ

მოქმედი ნივთიერება: ციპროდინილი 375 გ/კგ + ფლუდიოქსონილი 250 გ/კგ
პრეპარატული ფორმა: წყალში დისპერსირებადი გრანულები (წდგრ)
მწარმოებელი: Syngenta Crop Protection AG
შეფუთვა: 1 კგ

 

სვიჩი 62,5 წდგრ არის კონტაქტურ-სისტემური მოქმედების ინოვაციური ფუნგიციდი, რომელიც შედგება ორი მოქმედი ნივთიერებისგან. განკუთვნილია სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დასაცავად დაავადებათა კომპლექსისაგან. იგი აღიარებულია ნაცრისფერი სიდამპლის საწინააღმდეგოდ, როგორც ევროპული სტანდარტი


სვიჩი 62,5 წდგრ -ში არის  სხვადასხვა ქიმიური კლასის ორი ნივთიერების უნიკალური კომბინაცია, რაც განაპირობებს მოქმედების ფართე სპექტრს. პრეპარატი მოქმედებს ნაცრისფერი სიდამპლის და მეორადი სიდამპლის გამომწვევ ყველა პათოგენზე. მოქმედი ნივთიერებების მწყობრი ანტირეზისტენტული პროგრამა გავლენას ახდენს სოკოს უჯრედის ფიზიოლოგიურ პროცესებზე.
 

გამოყენების რეკომენდაციები:


სვიჩი ვაზის კულტურაში სეზონზე გამოიყენება 1-3 ჯერ დაავადების განვითარების კრიტიკულ ფაზებში
1) ყვავილობა 2) მტევნის შეკვრა 3) შეთვალებისას
ყვავილობაში რეკომენდირებული ხარჯვის ნორმაა 0.8 კგ/ჰა
 

უპირატესობები:

 • სისტემური, კონტაქტური, დაცვითი და სამკურნალო მოქმედება
 • სწრაფად შეიწოვება მცენარის მიერ
 • შესხურებიდან 2 საათის შემდეგ მოსული ნალექები გავლენას ვერ ახდენს მის ეფექტურობაზე
 • დაცვითი მოქმედების ხანგრძლივობა
 • სამკურნალო მოქმედება - 36 საათი დასნებოვნების შემდეგ
   
კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაზი ნაცრისფერი სიდამპლე, სიდამპლეების კომპლექსი 0.8-1.0 600-800 14 (3)
კურკოვნები, ატამი, ქლიავი, ბალი, გარგარი მონილიოზი და ნაყოფების სიდამპლეები 1.0 800-1000 15 (2)
ვაშლი, კომში, მსხალი ნაყოფების სიდამპლეები 1.0 800-1000 15 (2)
კიტრი, პომიდორი (ღია გრუნტი) ნაცრისფერი სიდამპლე, სიდამპლეები 0.8-1.0 500-800 15 (2)
კიტრი, პომიდორი (დახურული გრუნტი) ნაყოფის სიდამპლეები, ასკოხიტოზი 0.8-1.0 500-800 10 (3)
მარწყვი ნაცრისფერი სიდამპლე, ანთრაქნოზი 0.8-1.0 300-500 7 (2-3)

 

მსგავსი პროდუქცია

ფაიტერ ბლუ სფ

ფაიტერ ბლუ სფ

თურქეთი
საფაკოლ კომბი 76 სფ

საფაკოლ კომბი 76 სფ

თურქეთი
სკორპიონი ეკ

სკორპიონი ეკ

თურქეთი
ფინალი ეკ

ფინალი ეკ

ჩინეთი
უნივერსალი სფ

უნივერსალი სფ

ჩინეთი
ტოპკონაზოლი ეკ

ტოპკონაზოლი ეკ

ჩინეთი
სუპერ სტარი სფ

სუპერ სტარი სფ

ჩინეთი
სტრობსტარი წხგრ

სტრობსტარი წხგრ

ჩინეთი
ლიდერი სფ

ლიდერი სფ

ჩინეთი
ჰარბორი 300 ეკ

ჰარბორი 300 ეკ

თურქეთი
საკოზები მ-45, სფ

საკოზები მ-45, სფ

თურქეთი
როვონე 50 სფ

როვონე 50 სფ

თურქეთი
რიდონეტი მც 72, სფ

რიდონეტი მც 72, სფ

თურქეთი
პროპაკური ნ, წხკ

პროპაკური ნ, წხკ

თურქეთი
კარპაზი 50 წდგრ

კარპაზი 50 წდგრ

თურქეთი
ოსსიქლორი 50 სფ

ოსსიქლორი 50 სფ

იტალია
სპილენძის შაბიამანი

სპილენძის შაბიამანი

იტალია
პოლტიგლია 20 სფ

პოლტიგლია 20 სფ

იტალია
ბორდოფლო ნიუ სკ

ბორდოფლო ნიუ სკ

იტალია
პოვერ სულფური წდგრ

პოვერ სულფური წდგრ

თურქეთი
კობუზი 100 ეკ

კობუზი 100 ეკ

თურქეთი
ხორუსი წდგრ

ხორუსი წდგრ

შვეიცარია
ქუადრისი სკ

ქუადრისი სკ

შვეიცარია
ტასპა 500 ეკ

ტასპა 500 ეკ

შვეიცარია
სკორი ეკ

სკორი ეკ

შვეიცარია
პერგადო CU 27 წდგრ

პერგადო CU 27 წდგრ

შვეიცარია
თიოვიტ ჯეტი წდგრ

თიოვიტ ჯეტი წდგრ

შვეიცარია
დინალი 90 სკ

დინალი 90 სკ

შვეიცარია
ბრავო სკ

ბრავო სკ

შვეიცარია
ტოპაზი

ტოპაზი

შვეიცარია
ქვადრის მაქსი სკ

ქვადრის მაქსი სკ

შვეიცარია
რიდომილ გოლდი მც

რიდომილ გოლდი მც

შვეიცარია
598004561 579700007