ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

 • პროდუქცია
 • აქტივობები
 • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ფუნგიციდები

სკორი ეკ
სკორი ეკ
Syngenta Syngenta შვეიცარია

სკორი ეკ

მოქმედი ნივთიერება: დიფენოკონაზოლი 250 გ/ლ
პრეპარატული ფორმა: ემულსიის კონცენტრატი (ეკ)
მწარმოებელი: Syngenta Crop Protection AG
შეფუთვა: 0.25 ლ


სკორი წარმოადგენს სისტემური მოქმედების ფუნგიციდს ვაშლის ქეცის, კურკოვნებისა და ციტრუსოვანი კულტურების ძირითადი დაავადებების წინააღმდეგ

 

გამოყენების რეკომენდაცია:


ვაშლი - პროფილაქტიკური დამუშავების პროგრამა 7-10 დღიანი შუალედებით; ვარდისფერი კონუსის ფაზიდან 10 მმ-ის ზომის ნაყოფების ფაზამდე. დასაშვებია დამუშავება ყვავილობის პერიოდში.


ატამი, გარგარი, ალუბალი, ბალი - ვეგეტაციის პერიოდში ტარდება ორი შესხურება; პირველი - ვარდისფერი კონუსის ფაზაში, მეორე - ყვავილობის შემდეგ


ციტრუსი - ვეგეტაციის პერიოდში ტარდება ორი-სამი შესხურება, ქეცის ძლიერი განვითარების კერებში: სკორი 0.5-0.6 ლ/ჰა + კონტაქტური ფუნგიციდი „დითანი“


სკორის თვისებები:

 • ბრწყინვალე მოქმედება მაღალი ინფექციის დროს
 • როგორც ფოთლების, ასევე ნაყოფების მაღალეფექტური დაცვა
 • ხანგრძლივი მოქმედება
 • ხარჯვის დაბალი ნორმა
 • საუკეთესო პროფილაქტიკური და სამკურნალო მოქმედება
 • სისტემური მოქმედება, სწრაფი შეჭრა მცენარის ქსოვილებში
 • არ ირეცხება წვიმით დამუშავებიდან 2 საათის შემდეგ
 • გამორიცხულია ფიტოტოქსიკურობა მცენარის ნებისმიერ ფენოფაზაზე
 • ანტირეზისტენტული პროგრამის აუცილებელი კომპონენტია
 • ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო ფუნგიციდი ტრიაზოლების ჯგუფიდან
 • მასტიმულირებელი მოქმედება მცენარეზე
 • გამოყენების მოქნილი დრო (კოკრები, ყვავილობა, გამონასკვა, ნაყოფების ფორმირება)
 • დროისა და დანახარჯების ეკონომია
 • საუკეთესო ეკოლოგიური და ტოქსიკოლოგიური მაჩვენებლები
კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაშლი ქეცი, ნაცარი 0.2-0.3 800-1000 20 (4)
მსხალი ალტერნარიოზი 0.3 800-1000 14 (4)
ატამი ფოთლის სიხუჭუჭე 0.3 800-1000 14 (2)
გარგარი კლასტეროსპოროზი, ქეცი 0.2-0.3 800-1000 14 (2)
ალუბალი, ბალი  კოკომიკოზი 0.2 1000 14 (2)
ციტრუსი ქეცი, ალტერნარიოზი 0.5-0.6 1000-1500 20 (3)

 

მსგავსი პროდუქცია

კოდიკობრე

კოდიკობრე

ესპანეთი
სელფრექსი

სელფრექსი

თურქეთი
საფა კაპტანი

საფა კაპტანი

თურქეთი
მილისი

მილისი

თურქეთი
ალექტო

ალექტო

თურქეთი
რადარ კომბი

რადარ კომბი

აგროვაითი  AGROWHITE

აგროვაითი AGROWHITE

ესპანეთი
ფაიტერ ბლუ სფ

ფაიტერ ბლუ სფ

თურქეთი
სკორპიონი ეკ

სკორპიონი ეკ

თურქეთი
უნივერსალი სფ

უნივერსალი სფ

ჩინეთი
ტოპკონაზოლი ეკ

ტოპკონაზოლი ეკ

ჩინეთი
სუპერ სტარი სფ

სუპერ სტარი სფ

ჩინეთი
სტრობსტარი წხგრ

სტრობსტარი წხგრ

ჩინეთი
ლიდერი სფ

ლიდერი სფ

ჩინეთი
საკოზები მ-45, სფ

საკოზები მ-45, სფ

თურქეთი
რიდონეტი მც 72, სფ

რიდონეტი მც 72, სფ

თურქეთი
პროპაკური ნ, წხკ

პროპაკური ნ, წხკ

თურქეთი
კარპაზი 50 წდგრ

კარპაზი 50 წდგრ

თურქეთი
ოსსიქლორი 50 სფ

ოსსიქლორი 50 სფ

იტალია
სპილენძის შაბიამანი

სპილენძის შაბიამანი

იტალია
პოლტიგლია 20 სფ

პოლტიგლია 20 სფ

იტალია
ბორდოფლო ნიუ სკ

ბორდოფლო ნიუ სკ

იტალია
პოვერ სულფური წდგრ

პოვერ სულფური წდგრ

თურქეთი
კობუზი 100 ეკ

კობუზი 100 ეკ

თურქეთი
ხორუსი წდგრ

ხორუსი წდგრ

შვეიცარია
ქუადრისი სკ

ქუადრისი სკ

შვეიცარია
ტასპა 500 ეკ

ტასპა 500 ეკ

შვეიცარია
სვიჩი 62,5 წდგრ

სვიჩი 62,5 წდგრ

შვეიცარია
პერგადო CU 27 წდგრ

პერგადო CU 27 წდგრ

შვეიცარია
თიოვიტ ჯეტი წდგრ

თიოვიტ ჯეტი წდგრ

შვეიცარია
ბრავო სკ

ბრავო სკ

შვეიცარია
ტოპაზი

ტოპაზი

შვეიცარია
ქვადრის მაქსი სკ

ქვადრის მაქსი სკ

შვეიცარია
რიდომილ გოლდი მც

რიდომილ გოლდი მც

შვეიცარია
598333760 579700007