ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ფუნგიციდები

პერგადო CU 27 წდგრ
პერგადო CU 27 წდგრ
Syngenta Syngenta შვეიცარია

პერგადო CU 27 წდგრ

მოქმედი ნივთიერება: მანდიპროპამიდი 25 გ/კგ + სპილენძის ქლორჟნგი 245 გ/კგ
პრეპარატული ფორმა: წყალში დისპერსირებადი გრანულები (წდგრ)
მწარმოებელი : Syngenta Crop Protection AG
შეფუთვა: 5 კგ

პერგადო - CU 27 წდგრ წარმოადგენს მაღალეფექტურ, კომბინირებულ ფუნგიციდს ვაზისა და ბოსტნეული კულტურების დასაცავად დაავადებათა ფართე სპექტრისგან. პრეპარატში შემავალი მანდიპროპამიდი სწრაფად შეიწოვება მცენარის მიერ, ახასიათებს მაღალი ტრანსლამინალური აქტივობა, ინჰიბირებას უკეთებს სპორების გაღივებას და მიცელიუმის ზრდას ინკუბაციური პერიოდის განმავლობაში.


სპილენძის ქლორჟანგი ქმნის დამცავ ბარიერს მცენარეთა ფოთლებზე და აფერხებს სოკოს სპორების გაღივებას.


პერგადოს გამოყენებისას ფოთლების დაფარვა სამუშაო ხსნარით უნდა მოხდეს თანაბრად, არ დაიშვება მისი ჩამორეცხვა, ეს აუცილებელი პირობაა გარანტირებული შედეგის მისაღებად.


თვისებები:

  • უნიკალური პრეპარატული ფორმა – წყალში დისპერსირებადი გრანულები, არ მტვერდება, წარმოქმნის ერთგვაროვან სამუშაო ნაზავს
  • მოქმედი ნივთიერების უმეტესი ნაწილი შთაინთქმება საასიმილაციო ფართობის მიერ შესხურებიდან 1 საათის განმავლობაში და გადაადგილდება მცენარეში აკროპეტალურად, ამ მომენტიდან იწყება პრეპარატის ზემოქმედება პათოგენზე
  • სელექციური დასაცავი ობიექტის მიმართ, რეკომენდებული ნორმებით გამოყენება არ იწვევს ფიტოტოქსიკურობას
  • თავსებადია სხვა პესტიციდებთან კომბინირებულ ნაზავებში მაგრამ, კონკრეტულ შემთხვევაში უმჯობესია შემოწმდეს თავსებადობის შესაძლებლობა
კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაზი ჭრაქი 4.0–5.0 600–800 5 (3–4)
პომიდორი ფიტოფტორა 4.0–5.0 300–400 5 (3–4)
კიტრი ჭრაქი 4.0–5.0 300–400 5 (3–4)
სალათი ჭრაქი 4.0–5.0 300–400 5 (3–4)
კარტოფილი ფიტოფტორა 4.0–5.0 300–400 5 (3–4)

 

მსგავსი პროდუქცია

ფაიტერ ბლუ სფ

ფაიტერ ბლუ სფ

თურქეთი
საფაკოლ კომბი 76 სფ

საფაკოლ კომბი 76 სფ

თურქეთი
სკორპიონი ეკ

სკორპიონი ეკ

თურქეთი
ფინალი ეკ

ფინალი ეკ

ჩინეთი
უნივერსალი სფ

უნივერსალი სფ

ჩინეთი
ტოპკონაზოლი ეკ

ტოპკონაზოლი ეკ

ჩინეთი
სუპერ სტარი სფ

სუპერ სტარი სფ

ჩინეთი
სტრობსტარი წხგრ

სტრობსტარი წხგრ

ჩინეთი
ლიდერი სფ

ლიდერი სფ

ჩინეთი
ჰარბორი 300 ეკ

ჰარბორი 300 ეკ

თურქეთი
საკოზები მ-45, სფ

საკოზები მ-45, სფ

თურქეთი
როვონე 50 სფ

როვონე 50 სფ

თურქეთი
რიდონეტი მც 72, სფ

რიდონეტი მც 72, სფ

თურქეთი
პროპაკური ნ, წხკ

პროპაკური ნ, წხკ

თურქეთი
კარპაზი 50 წდგრ

კარპაზი 50 წდგრ

თურქეთი
ოსსიქლორი 50 სფ

ოსსიქლორი 50 სფ

იტალია
სპილენძის შაბიამანი

სპილენძის შაბიამანი

იტალია
პოლტიგლია 20 სფ

პოლტიგლია 20 სფ

იტალია
ბორდოფლო ნიუ სკ

ბორდოფლო ნიუ სკ

იტალია
პოვერ სულფური წდგრ

პოვერ სულფური წდგრ

თურქეთი
კობუზი 100 ეკ

კობუზი 100 ეკ

თურქეთი
ხორუსი წდგრ

ხორუსი წდგრ

შვეიცარია
ქუადრისი  სკ

ქუადრისი სკ

შვეიცარია
ტასპა 500 ეკ

ტასპა 500 ეკ

შვეიცარია
სვიჩი 62,5 წდგრ

სვიჩი 62,5 წდგრ

შვეიცარია
სკორი ეკ

სკორი ეკ

შვეიცარია
თიოვიტ ჯეტი წდგრ

თიოვიტ ჯეტი წდგრ

შვეიცარია
დინალი 90 სკ

დინალი 90 სკ

შვეიცარია
ბრავო სკ

ბრავო სკ

შვეიცარია
ტოპაზი

ტოპაზი

შვეიცარია
ქვადრის მაქსი სკ

ქვადრის მაქსი სკ

შვეიცარია
რიდომილ გოლდი მც

რიდომილ გოლდი მც

შვეიცარია
598004561 579700007