ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ფუნგიციდები

პერგადო CU 27 წდგრ
პერგადო CU 27 წდგრ
Syngenta Syngenta შვეიცარია

პერგადო CU 27 წდგრ

მოქმედი ნივთიერება: მანდიპროპამიდი 25 გ/კგ + სპილენძის ქლორჟნგი 245 გ/კგ
პრეპარატული ფორმა: წყალში დისპერსირებადი გრანულები (წდგრ)
მწარმოებელი : Syngenta Crop Protection AG
შეფუთვა: 5 კგ

პერგადო - CU 27 წდგრ წარმოადგენს მაღალეფექტურ, კომბინირებულ ფუნგიციდს ვაზისა და ბოსტნეული კულტურების დასაცავად დაავადებათა ფართე სპექტრისგან. პრეპარატში შემავალი მანდიპროპამიდი სწრაფად შეიწოვება მცენარის მიერ, ახასიათებს მაღალი ტრანსლამინალური აქტივობა, ინჰიბირებას უკეთებს სპორების გაღივებას და მიცელიუმის ზრდას ინკუბაციური პერიოდის განმავლობაში.


სპილენძის ქლორჟანგი ქმნის დამცავ ბარიერს მცენარეთა ფოთლებზე და აფერხებს სოკოს სპორების გაღივებას.


პერგადოს გამოყენებისას ფოთლების დაფარვა სამუშაო ხსნარით უნდა მოხდეს თანაბრად, არ დაიშვება მისი ჩამორეცხვა, ეს აუცილებელი პირობაა გარანტირებული შედეგის მისაღებად.


თვისებები:

  • უნიკალური პრეპარატული ფორმა – წყალში დისპერსირებადი გრანულები, არ მტვერდება, წარმოქმნის ერთგვაროვან სამუშაო ნაზავს
  • მოქმედი ნივთიერების უმეტესი ნაწილი შთაინთქმება საასიმილაციო ფართობის მიერ შესხურებიდან 1 საათის განმავლობაში და გადაადგილდება მცენარეში აკროპეტალურად, ამ მომენტიდან იწყება პრეპარატის ზემოქმედება პათოგენზე
  • სელექციური დასაცავი ობიექტის მიმართ, რეკომენდებული ნორმებით გამოყენება არ იწვევს ფიტოტოქსიკურობას
  • თავსებადია სხვა პესტიციდებთან კომბინირებულ ნაზავებში მაგრამ, კონკრეტულ შემთხვევაში უმჯობესია შემოწმდეს თავსებადობის შესაძლებლობა
კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაზი ჭრაქი 4.0–5.0 600–800 5 (3–4)
პომიდორი ფიტოფტორა 4.0–5.0 300–400 5 (3–4)
კიტრი ჭრაქი 4.0–5.0 300–400 5 (3–4)
სალათი ჭრაქი 4.0–5.0 300–400 5 (3–4)
კარტოფილი ფიტოფტორა 4.0–5.0 300–400 5 (3–4)

 

მსგავსი პროდუქცია

კოდიკობრე

კოდიკობრე

ესპანეთი
სელფრექსი

სელფრექსი

თურქეთი
საფა კაპტანი

საფა კაპტანი

თურქეთი
მილისი

მილისი

თურქეთი
ალექტო

ალექტო

თურქეთი
რადარ კომბი

რადარ კომბი

აგროვაითი   AGROWHITE

აგროვაითი AGROWHITE

ესპანეთი
ფაიტერ ბლუ სფ

ფაიტერ ბლუ სფ

თურქეთი
სკორპიონი ეკ

სკორპიონი ეკ

თურქეთი
უნივერსალი სფ

უნივერსალი სფ

ჩინეთი
ტოპკონაზოლი ეკ

ტოპკონაზოლი ეკ

ჩინეთი
სუპერ სტარი სფ

სუპერ სტარი სფ

ჩინეთი
სტრობსტარი წხგრ

სტრობსტარი წხგრ

ჩინეთი
ლიდერი სფ

ლიდერი სფ

ჩინეთი
საკოზები მ-45, სფ

საკოზები მ-45, სფ

თურქეთი
რიდონეტი მც 72, სფ

რიდონეტი მც 72, სფ

თურქეთი
პროპაკური ნ, წხკ

პროპაკური ნ, წხკ

თურქეთი
კარპაზი 50 წდგრ

კარპაზი 50 წდგრ

თურქეთი
ოსსიქლორი 50 სფ

ოსსიქლორი 50 სფ

იტალია
სპილენძის შაბიამანი

სპილენძის შაბიამანი

იტალია
პოლტიგლია 20 სფ

პოლტიგლია 20 სფ

იტალია
ბორდოფლო ნიუ სკ

ბორდოფლო ნიუ სკ

იტალია
პოვერ სულფური წდგრ

პოვერ სულფური წდგრ

თურქეთი
კობუზი 100 ეკ

კობუზი 100 ეკ

თურქეთი
ხორუსი წდგრ

ხორუსი წდგრ

შვეიცარია
ქუადრისი  სკ

ქუადრისი სკ

შვეიცარია
ტასპა 500 ეკ

ტასპა 500 ეკ

შვეიცარია
სვიჩი 62,5 წდგრ

სვიჩი 62,5 წდგრ

შვეიცარია
სკორი ეკ

სკორი ეკ

შვეიცარია
თიოვიტ ჯეტი წდგრ

თიოვიტ ჯეტი წდგრ

შვეიცარია
ბრავო სკ

ბრავო სკ

შვეიცარია
ტოპაზი

ტოპაზი

შვეიცარია
ქვადრის მაქსი სკ

ქვადრის მაქსი სკ

შვეიცარია
რიდომილ გოლდი მც

რიდომილ გოლდი მც

შვეიცარია
598333760 579700007