ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ჰერბიციდები

ლოგრანი წდგრ
ლოგრანი წდგრ
Syngenta Syngenta შვეიცარია

ლოგრანი წდგრ

მოქმედი ნივთიერება: ტრიასულფურონი 750 გ/კგ
პრეპარატული ფორმა: წყალში დისპერსირებადი გრანულები (წდგრ)
მწარმოებელი : Syngenta Crop Protection AG
შეფუთვა: 0.15 კგ

ლოგრანი - არის მაღალეფექტური სელექციური მოქმედების ჰერბიციდი, ფართეფოთლოვანი სარეველების წინააღმდეგ თავთავიანი მარცვლოვანი კულტურებისათვის. მაღალეფექტურია ერთწლოვანი და რიგი მრავალწლოვანი ორლებნიანი სარეველების წინააღმდეგ, მათ შორის 2,4 დ–ს მიმართ გამძლე სარეველები.  პრეპარატის მოქმედი ნივთიერება არ ახდენს უარყოფით გავლენას ბარტყობაზე, ღეროს ზრდაზე, თავთავის სიგრძესა და მარცვლების წარმოქმნაზე. ლოგრანი არის სისტემური მოქმედების, იჭრება სარეველების ფოთლებიდან და ფესვთა სისტემიდან და აფერხებს უჯრედების დაყოფას.


უპირატესობები:

  • სელექციური მოქმედების უნარი
  • ხარჯვის დაბალი საჰექტრო ნორმა
  • ხანგრძლივი დაცვითი მოქმედება – 8 კვირა
  • მედეგია ნალექების მიმართ, შესხურებიდან 1.5 სთ–ის შემდეგ არ ირეცხება წვიმით
  • კომბინირედება უმეტეს ინსექტიციდებთან და ფუნგიციდებთან   

სარეველების სპექტრი:


ჯიჯილაყა, მარმუჭი, წიწმატურა, თავცეცხლა, ღორის ქადა, სასტვენა, კესანე, დანდური, ბოლოკა, მინდვრის მდოგვი, ჟუნჟრუკი, ქუთქუთა, გვირილა, გონგოლა, კატაბალახა, მზესუმზირა (ნაგერალა), ნაცარქათამა, ღიღილო, მატიტელა, ხარისშუბლა, ყაყაჩო, სპერგულა, ყანის ია, ამბროზია, ფუჩფუჩა, ძაღლის ქინძი, თათაბო, სამყურა, ღიჭა, ხოვერა, ჭინჭრის დედა, ბებრისკონა, ბალბა, დედოფლისთითა, რძიანა, შავთარა და სხვ.

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა გამოყენების მეთოდი, პერიოდი ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ხორბალი, ქერი, ჭვავი. შვრია ფართეფოთლიანი სარეველები 0.01–0.012 შესხურება გაზაფხულზე ბარტყობის დაწყებიდან აღერებამდე, სარეველების ადრეული განვითარების სტადიაში (1)

 

მსგავსი პროდუქცია

ბალან სუპერი

ბალან სუპერი

თურქეთი
გალაქსი 240 ეკ

გალაქსი 240 ეკ

თურქეთი
ბასულტრა 200 წხ

ბასულტრა 200 წხ

თურქეთი
შოკი წხ

შოკი წხ

ჩინეთი
ფლუზიტოპი ეკ

ფლუზიტოპი ეკ

ჩინეთი
ნიკოფურონი სკ

ნიკოფურონი სკ

ჩინეთი
ტოპკაპი 240 ეკ

ტოპკაპი 240 ეკ

თურქეთი
ტოქტა სუპერი ეკ

ტოქტა სუპერი ეკ

თურქეთი
სპონსორი 330 ეკ

სპონსორი 330 ეკ

თურქეთი
ნოკდაუნი წხკ

ნოკდაუნი წხკ

თურქეთი
კორვეტი სე

კორვეტი სე

თურქეთი
ურაგან ფორტე

ურაგან ფორტე

შვეიცარია
598333760 579700007