ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ფუნგიციდები

თიოვიტ ჯეტი წდგრ
თიოვიტ ჯეტი წდგრ
Syngenta Syngenta შვეიცარია

თიოვიტ ჯეტი წდგრ

მოქმედი ნივთიერება: გოგირდი 800 გ/კგ
პრეპარატული ფორმა: წყალში დისპერსირებადი გრანულები (წდგრ)
მწარმოებელი : Syngenta Crop Protection AG
შეფუთვა: 20 კგ

თიოვიტ ჯეტი - არის კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდი და აკარიციდი, უმეტესი სასოფლო–სამეურნეო კულტურების ნაცროვანი და ზოგიერთი სხვა სახის დაავადებებისა და ტკიპების წინააღმდეგ. პრეპარატის ორთქლს აქვს აკარიციდული თვისებები.


თიოვიტ ჯეტი – არ არის უბრალოდ გოგირდი, მას აქვს უნიკალური პრეპარატული ფორმა – წყალში დისპერსირებადი გრანულები . დღესდღეობით ეს გოგირდის საუკეთესო ფორმულაციაა. მას ახასიათებს კარგი მიმწებებლობა, ბრწყინვალე კონტაქტური მოქმედება და აქტიურობა აირად ფაზაში. აქვს მოქმედი ნივთიერებისა და ნაწილაკების იდეალური ზომა. კარგად იზსნება, წარმოქმნის ერთგვაროვან და მდგრად სუსპენზიას.


უპირატესობები:

  • თიოვიტ ჯეტი –   ფუნგიციდი + აკარიციდი + მიკროელემენტი
  • მოქნილია გამოსაყენებლად, კარგად კომბინირდება უმეტეს პრეპარატთან
  • ანტირეზისტენტული პროგრამის მნიშვნელოვანი ელემენტი
  • მაღალი ბიოლოგიური ეფექტურობა, საიმედო დაცვა (7–10 დღე)
  • კარგი ხსნადობა და სამუშაო ხსნარის სწრაფი მომზადება
კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაზი ნაცარი
ტკიპები
3.0–5.0
5.0–8.0
600–800 1 (6)
ვაშლი, მსხალი ნაცარი 3.0–8.0 800–1000 1 (6)
კიტრი დახურული და ღია გრუნტი ნაცარი 2.0–3.0 500–600 1 (5)
პომიდორი დახურული და ღია გრუნტი ნაცარი 2.0–3.0 500–600 1 (5)
გოგროვნები ნაცარი 2.0–3.0 300–400 1 (3)
ხურტკმელი, შავი მოცხარი ნაცარი 2.0–3.0 500–600 1 (3)
ვარდი დახურული და ღია გრუნტი ნაცარი 2.0–3.0 500–1000 1 (4)

 

მსგავსი პროდუქცია

ფაიტერ ბლუ სფ

ფაიტერ ბლუ სფ

თურქეთი
საფაკოლ კომბი 76 სფ

საფაკოლ კომბი 76 სფ

თურქეთი
სკორპიონი ეკ

სკორპიონი ეკ

თურქეთი
ფინალი ეკ

ფინალი ეკ

ჩინეთი
უნივერსალი სფ

უნივერსალი სფ

ჩინეთი
ტოპკონაზოლი ეკ

ტოპკონაზოლი ეკ

ჩინეთი
სუპერ სტარი სფ

სუპერ სტარი სფ

ჩინეთი
სტრობსტარი წხგრ

სტრობსტარი წხგრ

ჩინეთი
ლიდერი სფ

ლიდერი სფ

ჩინეთი
ჰარბორი 300 ეკ

ჰარბორი 300 ეკ

თურქეთი
საკოზები მ-45, სფ

საკოზები მ-45, სფ

თურქეთი
როვონე 50 სფ

როვონე 50 სფ

თურქეთი
რიდონეტი მც 72, სფ

რიდონეტი მც 72, სფ

თურქეთი
პროპაკური ნ, წხკ

პროპაკური ნ, წხკ

თურქეთი
კარპაზი 50 წდგრ

კარპაზი 50 წდგრ

თურქეთი
ოსსიქლორი 50 სფ

ოსსიქლორი 50 სფ

იტალია
სპილენძის შაბიამანი

სპილენძის შაბიამანი

იტალია
პოლტიგლია 20 სფ

პოლტიგლია 20 სფ

იტალია
ბორდოფლო ნიუ სკ

ბორდოფლო ნიუ სკ

იტალია
პოვერ სულფური წდგრ

პოვერ სულფური წდგრ

თურქეთი
კობუზი 100 ეკ

კობუზი 100 ეკ

თურქეთი
ხორუსი წდგრ

ხორუსი წდგრ

შვეიცარია
ქუადრისი  სკ

ქუადრისი სკ

შვეიცარია
ტასპა 500 ეკ

ტასპა 500 ეკ

შვეიცარია
სვიჩი 62,5 წდგრ

სვიჩი 62,5 წდგრ

შვეიცარია
სკორი ეკ

სკორი ეკ

შვეიცარია
პერგადო CU 27 წდგრ

პერგადო CU 27 წდგრ

შვეიცარია
დინალი 90 სკ

დინალი 90 სკ

შვეიცარია
ბრავო სკ

ბრავო სკ

შვეიცარია
ტოპაზი

ტოპაზი

შვეიცარია
ქვადრის მაქსი სკ

ქვადრის მაქსი სკ

შვეიცარია
რიდომილ გოლდი მც

რიდომილ გოლდი მც

შვეიცარია
598004561 579700007