ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ფუნგიციდები

დინალი 90 სკ
დინალი 90 სკ
Syngenta Syngenta შვეიცარია

დინალი 90 სკ

მოქმედი ნივთიერება: დიფენოკონაზოლი 60 გ/ლ + ციფლუფენამიდი 30 გ/ლ
პრეპარატული ფორმა: სუსპენზიური კონცენტრატი (სკ)
მწარმოებელი : Syngenta Crop Protection AG
შეფუთვა: 1 ლ


დინალი 90 სკ – არის სისტემური ფუნგიციდი ხანგრძლივი პროფილაქტიკური და კარგად გამოხატული სამკურნალო თვისებებით ვაზის და სხვა სასოფლო–სამეურნეო კულტურების დაავადებების ფართე სპექტრის წინააღმდეგ. დიფენოკონაზოლი იჭრება მჩენარეში და მოქმედებს სოკოვანი დაავადებების გამომწვევზე. დინალი აჩერებს სოკოს განვითარებას, ხელს უშლის სტეროლის ბიოსინთეზს უჯრედულ მემბრანებში.


დინალი 90 სკ ძალზე ეფექტური ფუნგიციდია ვაზის და ხეხილის ნაცროვანი დაავადებების წინააღმდეგ. სისტემური მოქმედების უნარით, ანადგურებს დაავადებების გამომწვევს მცენარის ქსოვილში შეჭრის შედეგად. მოქმედი ნივთიერებების უმეტესი ნაწილი შთაინთქმება მცენარის საამილაციო ნაწილებიდან 2 სთ–ის განმავლობაში, ამ მომენტიდან იწყება პრეპარატის ზემოქმედება პათოგენზე.


უპირატესობები:

  • უდეალური პარტნიორია კომპლექსური დაცვის სისტემაში
  • შესხურებიდან 2 სთ–ის შემდეგ მოსული ნალექები ვერ ახდენს გავლენას მის ეფექტურობაზე
  • მისი გამოყენება ეკოლოგიურად გამართლებულია, რაც მისაღებია ინტეგრირებულ დაცვის სისტემაში,  როგორც მნიშვნელოვანი კომპონენტი
  • შესაძლებელია მისი კომბინირება უმეტეს ფუნგიციდებთან და ინსექტიციდებთან
კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაზი ნაცარი, წითურა, შავი ლაქიანობა, შავი სიდამპლე 0.6–0.7 600–800 15 (3)
ვაშლი ნაცარი, ფოთლის ლაქიანობა 0.7–0.9 800–1000 20 (2)

 

მსგავსი პროდუქცია

აგროვაითი   AGROWHITE

აგროვაითი AGROWHITE

ესპანეთი
ფაიტერ ბლუ სფ

ფაიტერ ბლუ სფ

თურქეთი
საფაკოლ კომბი 76 სფ

საფაკოლ კომბი 76 სფ

თურქეთი
სკორპიონი ეკ

სკორპიონი ეკ

თურქეთი
ფინალი ეკ

ფინალი ეკ

ჩინეთი
უნივერსალი სფ

უნივერსალი სფ

ჩინეთი
ტოპკონაზოლი ეკ

ტოპკონაზოლი ეკ

ჩინეთი
სუპერ სტარი სფ

სუპერ სტარი სფ

ჩინეთი
სტრობსტარი წხგრ

სტრობსტარი წხგრ

ჩინეთი
ლიდერი სფ

ლიდერი სფ

ჩინეთი
ჰარბორი 300 ეკ

ჰარბორი 300 ეკ

თურქეთი
საკოზები მ-45, სფ

საკოზები მ-45, სფ

თურქეთი
როვონე 50 სფ

როვონე 50 სფ

თურქეთი
რიდონეტი მც 72, სფ

რიდონეტი მც 72, სფ

თურქეთი
პროპაკური ნ, წხკ

პროპაკური ნ, წხკ

თურქეთი
კარპაზი 50 წდგრ

კარპაზი 50 წდგრ

თურქეთი
ოსსიქლორი 50 სფ

ოსსიქლორი 50 სფ

იტალია
სპილენძის შაბიამანი

სპილენძის შაბიამანი

იტალია
პოლტიგლია 20 სფ

პოლტიგლია 20 სფ

იტალია
ბორდოფლო ნიუ სკ

ბორდოფლო ნიუ სკ

იტალია
პოვერ სულფური წდგრ

პოვერ სულფური წდგრ

თურქეთი
კობუზი 100 ეკ

კობუზი 100 ეკ

თურქეთი
ხორუსი წდგრ

ხორუსი წდგრ

შვეიცარია
ქუადრისი  სკ

ქუადრისი სკ

შვეიცარია
ტასპა 500 ეკ

ტასპა 500 ეკ

შვეიცარია
სვიჩი 62,5 წდგრ

სვიჩი 62,5 წდგრ

შვეიცარია
სკორი ეკ

სკორი ეკ

შვეიცარია
პერგადო CU 27 წდგრ

პერგადო CU 27 წდგრ

შვეიცარია
თიოვიტ ჯეტი წდგრ

თიოვიტ ჯეტი წდგრ

შვეიცარია
ბრავო სკ

ბრავო სკ

შვეიცარია
ტოპაზი

ტოპაზი

შვეიცარია
ქვადრის მაქსი სკ

ქვადრის მაქსი სკ

შვეიცარია
რიდომილ გოლდი მც

რიდომილ გოლდი მც

შვეიცარია
598333760 579700007