ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ფუნგიციდები

დინალი 90 სკ
დინალი 90 სკ
Syngenta Syngenta შვეიცარია

დინალი 90 სკ

მოქმედი ნივთიერება: დიფენოკონაზოლი 60 გ/ლ + ციფლუფენამიდი 30 გ/ლ
პრეპარატული ფორმა: სუსპენზიური კონცენტრატი (სკ)
მწარმოებელი : Syngenta Crop Protection AG
შეფუთვა: 1 ლ


დინალი 90 სკ – არის სისტემური ფუნგიციდი ხანგრძლივი პროფილაქტიკური და კარგად გამოხატული სამკურნალო თვისებებით ვაზის და სხვა სასოფლო–სამეურნეო კულტურების დაავადებების ფართე სპექტრის წინააღმდეგ. დიფენოკონაზოლი იჭრება მჩენარეში და მოქმედებს სოკოვანი დაავადებების გამომწვევზე. დინალი აჩერებს სოკოს განვითარებას, ხელს უშლის სტეროლის ბიოსინთეზს უჯრედულ მემბრანებში.


დინალი 90 სკ ძალზე ეფექტური ფუნგიციდია ვაზის და ხეხილის ნაცროვანი დაავადებების წინააღმდეგ. სისტემური მოქმედების უნარით, ანადგურებს დაავადებების გამომწვევს მცენარის ქსოვილში შეჭრის შედეგად. მოქმედი ნივთიერებების უმეტესი ნაწილი შთაინთქმება მცენარის საამილაციო ნაწილებიდან 2 სთ–ის განმავლობაში, ამ მომენტიდან იწყება პრეპარატის ზემოქმედება პათოგენზე.


უპირატესობები:

  • უდეალური პარტნიორია კომპლექსური დაცვის სისტემაში
  • შესხურებიდან 2 სთ–ის შემდეგ მოსული ნალექები ვერ ახდენს გავლენას მის ეფექტურობაზე
  • მისი გამოყენება ეკოლოგიურად გამართლებულია, რაც მისაღებია ინტეგრირებულ დაცვის სისტემაში,  როგორც მნიშვნელოვანი კომპონენტი
  • შესაძლებელია მისი კომბინირება უმეტეს ფუნგიციდებთან და ინსექტიციდებთან
კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაზი ნაცარი, წითურა, შავი ლაქიანობა, შავი სიდამპლე 0.6–0.7 600–800 15 (3)
ვაშლი ნაცარი, ფოთლის ლაქიანობა 0.7–0.9 800–1000 20 (2)

 

მსგავსი პროდუქცია

ფაიტერ ბლუ სფ

ფაიტერ ბლუ სფ

თურქეთი
საფაკოლ კომბი 76 სფ

საფაკოლ კომბი 76 სფ

თურქეთი
სკორპიონი ეკ

სკორპიონი ეკ

თურქეთი
ფინალი ეკ

ფინალი ეკ

ჩინეთი
უნივერსალი სფ

უნივერსალი სფ

ჩინეთი
ტოპკონაზოლი ეკ

ტოპკონაზოლი ეკ

ჩინეთი
სუპერ სტარი სფ

სუპერ სტარი სფ

ჩინეთი
სტრობსტარი წხგრ

სტრობსტარი წხგრ

ჩინეთი
ლიდერი სფ

ლიდერი სფ

ჩინეთი
ჰარბორი 300 ეკ

ჰარბორი 300 ეკ

თურქეთი
საკოზები მ-45, სფ

საკოზები მ-45, სფ

თურქეთი
როვონე 50 სფ

როვონე 50 სფ

თურქეთი
რიდონეტი მც 72, სფ

რიდონეტი მც 72, სფ

თურქეთი
პროპაკური ნ, წხკ

პროპაკური ნ, წხკ

თურქეთი
კარპაზი 50 წდგრ

კარპაზი 50 წდგრ

თურქეთი
ოსსიქლორი 50 სფ

ოსსიქლორი 50 სფ

იტალია
სპილენძის შაბიამანი

სპილენძის შაბიამანი

იტალია
პოლტიგლია 20 სფ

პოლტიგლია 20 სფ

იტალია
ბორდოფლო ნიუ სკ

ბორდოფლო ნიუ სკ

იტალია
პოვერ სულფური წდგრ

პოვერ სულფური წდგრ

თურქეთი
კობუზი 100 ეკ

კობუზი 100 ეკ

თურქეთი
ხორუსი წდგრ

ხორუსი წდგრ

შვეიცარია
ქუადრისი  სკ

ქუადრისი სკ

შვეიცარია
ტასპა 500 ეკ

ტასპა 500 ეკ

შვეიცარია
სვიჩი 62,5 წდგრ

სვიჩი 62,5 წდგრ

შვეიცარია
სკორი ეკ

სკორი ეკ

შვეიცარია
პერგადო CU 27 წდგრ

პერგადო CU 27 წდგრ

შვეიცარია
თიოვიტ ჯეტი წდგრ

თიოვიტ ჯეტი წდგრ

შვეიცარია
ბრავო სკ

ბრავო სკ

შვეიცარია
ტოპაზი

ტოპაზი

შვეიცარია
ქვადრის მაქსი სკ

ქვადრის მაქსი სკ

შვეიცარია
რიდომილ გოლდი მც

რიდომილ გოლდი მც

შვეიცარია
598004561 579700007