ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ფუნგიციდები

ქვადრის მაქსი სკ
ქვადრის მაქსი სკ
ქვადრის მაქსი სკ
Syngenta Syngenta შვეიცარია

ქვადრის მაქსი სკ

მოქმედი ნივთიერება: აზოქსისტრობინი 93,5 გ/ლ + ფოლპეტი 500 გ/ლ
პრეპარატული ფორმა: სუსპენზიური კონცენტრატი  (სკ)
მწარმოებელი: Syngenta Crop Protection AG
შეფუთვა: 5 ლ


ქვადრის მაქსი სკ არის სამკურნალო და პროფილაქტიკური დანიშნულების კონტაქტურ–სისტემური მოქმედების ფუნგიციდი. პრეპარატი ერთდროულად  მოქმედებს რამოდენიმე დაავადების წინააღმდეგ. ახასიათებს სწრაფი მოქმედების უნარი, რა დროსაც აზოქსისტრობინი იჭრება მცენარეში, ხოლო ფოლპეტი რჩება ფოთლების ზედაპირზე. პრეპარატს ახასიათებს მაღალი სელექციურობა დამცავი მცენარეების მიმართ.


უპირატესობები:

  • ერთი პრეპარატი იცავს ვაზსა და ბოსტნეულ კულტურებს რამოდენიმე ძირითადი დაავადებისგან
  • თრგუნავს პათოგენის უჯრედს, ბლოკირებას უკეთებს მის სასიცოცხლო ციკლს
  • აუმჯობესებს მცენარის ცხოველმყოფელობას, ხელს უწყობს ქლოროფილის წარმოქმნას
  • მცენარე ადვილად იტანს სტრესს (გვალვა, ყინვა, ტემპერატურის მკვეთრი რყევა და ა.შ.)
  • საუკეთესო პრეპარატია ანტირეზისტენტულ პროგრამაში ჩასართავად

 

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაოს ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაზი

ჭრაქი, ნაცარი, ფომოფსისი, წითურა, შავი სიდამპლე, ბოტრიტისი

2.0–2.5 600–800     30 (2–3)
პომიდორი ღია და დაცული გრუნტი ფიტოფტორა, ნაცარი, ალტერნარიოზი   2.0–2.5 300–500 30 (3–4)
კიტრი ღია და დაცული გრუნტი ჭრაქი, ნაცარი 1.5–2.0 300–500 30 (2–3)

მსგავსი პროდუქცია

კოდიკობრე

კოდიკობრე

ესპანეთი
სელფრექსი

სელფრექსი

თურქეთი
საფა კაპტანი

საფა კაპტანი

თურქეთი
მილისი

მილისი

თურქეთი
ალექტო

ალექტო

თურქეთი
რადარ კომბი

რადარ კომბი

აგროვაითი   AGROWHITE

აგროვაითი AGROWHITE

ესპანეთი
ფაიტერ ბლუ სფ

ფაიტერ ბლუ სფ

თურქეთი
სკორპიონი ეკ

სკორპიონი ეკ

თურქეთი
უნივერსალი სფ

უნივერსალი სფ

ჩინეთი
ტოპკონაზოლი ეკ

ტოპკონაზოლი ეკ

ჩინეთი
სუპერ სტარი სფ

სუპერ სტარი სფ

ჩინეთი
სტრობსტარი წხგრ

სტრობსტარი წხგრ

ჩინეთი
ლიდერი სფ

ლიდერი სფ

ჩინეთი
საკოზები მ-45, სფ

საკოზები მ-45, სფ

თურქეთი
რიდონეტი მც 72, სფ

რიდონეტი მც 72, სფ

თურქეთი
პროპაკური ნ, წხკ

პროპაკური ნ, წხკ

თურქეთი
კარპაზი 50 წდგრ

კარპაზი 50 წდგრ

თურქეთი
ოსსიქლორი 50 სფ

ოსსიქლორი 50 სფ

იტალია
სპილენძის შაბიამანი

სპილენძის შაბიამანი

იტალია
პოლტიგლია 20 სფ

პოლტიგლია 20 სფ

იტალია
ბორდოფლო ნიუ სკ

ბორდოფლო ნიუ სკ

იტალია
პოვერ სულფური წდგრ

პოვერ სულფური წდგრ

თურქეთი
კობუზი 100 ეკ

კობუზი 100 ეკ

თურქეთი
ხორუსი წდგრ

ხორუსი წდგრ

შვეიცარია
ქუადრისი  სკ

ქუადრისი სკ

შვეიცარია
ტასპა 500 ეკ

ტასპა 500 ეკ

შვეიცარია
სვიჩი 62,5 წდგრ

სვიჩი 62,5 წდგრ

შვეიცარია
სკორი ეკ

სკორი ეკ

შვეიცარია
პერგადო CU 27 წდგრ

პერგადო CU 27 წდგრ

შვეიცარია
თიოვიტ ჯეტი წდგრ

თიოვიტ ჯეტი წდგრ

შვეიცარია
ბრავო სკ

ბრავო სკ

შვეიცარია
ტოპაზი

ტოპაზი

შვეიცარია
რიდომილ გოლდი მც

რიდომილ გოლდი მც

შვეიცარია
598333760 579700007