ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

 • პროდუქცია
 • აქტივობები
 • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ფუნგიციდები

რიდომილ გოლდი მც
რიდომილ გოლდი მც
რიდომილ გოლდი მც
Syngenta Syngenta შვეიცარია

რიდომილ გოლდი მც

მოქმედი ნივთიერება: მეფენოქსამი 40 გ/კგ + მანკოცები 640 გ/კგ
პრეპარატული ფორმა: წყალში დისპერსირებადი გრანულები (წდგრ)
მწარმოებელი: Syngenta Agro AG

 

რიდომილ გოლდი მც – კომბინირებული, კონტაქტურ–სისტემური მოქმედების ფუნგიციდია, რომელსაც ახასიათებს სამმაგი მოქმედების უნარი: დამცავი, სამკურნალო და ანტისპორათწარმომქმნელი. უზრუნველყოფს მცენარის დაცვას როგორც გარედან, ისე შიგნით პათოგენის შეჭრისგან. ეტალონური პრეპარატია ჭრაქისა და ფიტოფტორას წინააღმდეგ. სისტემური კომპონენტი მეფენოქსამი გადანაწილდება მთელ მცენარეში და იცავს მცენარის  ახლად წარმოქმნილ ორგანოებს, რაც საშუალებას იძლევა გამოყენებულ იქნას აქტიური ვეგეტაციის პერიოდში. პრეპარატი ინარჩუნებს ეფექტურობას მაღალი ინფექციური ფონის დროსაც.

უპირატესობები:

 • მეფენოქსამი ერთ–ერთი ყველაზე აქტიური მოქმედი ნივთიერებაა ოომიცეტების კლასის სოკოების მიმართ, ვაზის და ხახვის ჭრაქის, კარტოფილის ფიტოფტორას და სხვ. მიმართ
 • სისტემური მოქმედებით იწვევს პათოგენის სიკვდილს მცენარის ქსოვილებში
 • პრეპარატის კონტაქტური საწყისი იცავს მცენარეს გარედან სოკოვანი დაავადებებისგან
 • დაცვის ქვეშ ხვდება მთლიანი მცენარე, მათ შორის ახლად წარმოქმნილი ნაზარდებიც, რაც საიმედოს ხდის პრეპარატს რთულ პირობებში (წვიმები, მაღალი ინფექციური დატვირთვა და სხვ
 • მაღალი მდგრადობა წვიმის მიმართ. მეფენოქსამი მთლიანად ნაწილდება მცენარეში შესხურებიდან 30 წუთის შემდეგ
 • მრავალწლიანი გამოცდილება და დროში შემოწმებული საიმედოობა
 • მისი წარმოება ხდება ახალი Pepit Technology-ით, შემადგენელი ნაწილაკების ოპტიმალური სიდიდე ხელს უწყობს კონტაქტური კომპონენტების –  მანკოცების ეფექტურობის ამაღლებას
კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
კარტოფილი ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი) 2.5 300–500 20 (3)
ვაზი ჭრაქი 2.5 600-800 20 (4)
პომიდორი ღია და დახურული გრუნტი ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი) 2.5 500-1500 10 (4)
კიტრი ღია და დახურული გრუნტი ჭრაქი 2.5 500 20 (3)
ხახვი ჭრაქი 2.5 300-500 20 (3)

მსგავსი პროდუქცია

კოდიკობრე

კოდიკობრე

ესპანეთი
სელფრექსი

სელფრექსი

თურქეთი
საფა კაპტანი

საფა კაპტანი

თურქეთი
მილისი

მილისი

თურქეთი
ალექტო

ალექტო

თურქეთი
რადარ კომბი

რადარ კომბი

აგროვაითი  AGROWHITE

აგროვაითი AGROWHITE

ესპანეთი
ფაიტერ ბლუ სფ

ფაიტერ ბლუ სფ

თურქეთი
სკორპიონი ეკ

სკორპიონი ეკ

თურქეთი
უნივერსალი სფ

უნივერსალი სფ

ჩინეთი
ტოპკონაზოლი ეკ

ტოპკონაზოლი ეკ

ჩინეთი
სუპერ სტარი სფ

სუპერ სტარი სფ

ჩინეთი
სტრობსტარი წხგრ

სტრობსტარი წხგრ

ჩინეთი
ლიდერი სფ

ლიდერი სფ

ჩინეთი
საკოზები მ-45, სფ

საკოზები მ-45, სფ

თურქეთი
რიდონეტი მც 72, სფ

რიდონეტი მც 72, სფ

თურქეთი
პროპაკური ნ, წხკ

პროპაკური ნ, წხკ

თურქეთი
კარპაზი 50 წდგრ

კარპაზი 50 წდგრ

თურქეთი
ოსსიქლორი 50 სფ

ოსსიქლორი 50 სფ

იტალია
სპილენძის შაბიამანი

სპილენძის შაბიამანი

იტალია
პოლტიგლია 20 სფ

პოლტიგლია 20 სფ

იტალია
ბორდოფლო ნიუ სკ

ბორდოფლო ნიუ სკ

იტალია
პოვერ სულფური წდგრ

პოვერ სულფური წდგრ

თურქეთი
კობუზი 100 ეკ

კობუზი 100 ეკ

თურქეთი
ხორუსი წდგრ

ხორუსი წდგრ

შვეიცარია
ქუადრისი სკ

ქუადრისი სკ

შვეიცარია
ტასპა 500 ეკ

ტასპა 500 ეკ

შვეიცარია
სვიჩი 62,5 წდგრ

სვიჩი 62,5 წდგრ

შვეიცარია
სკორი ეკ

სკორი ეკ

შვეიცარია
პერგადო CU 27 წდგრ

პერგადო CU 27 წდგრ

შვეიცარია
თიოვიტ ჯეტი წდგრ

თიოვიტ ჯეტი წდგრ

შვეიცარია
ბრავო სკ

ბრავო სკ

შვეიცარია
ტოპაზი

ტოპაზი

შვეიცარია
ქვადრის მაქსი სკ

ქვადრის მაქსი სკ

შვეიცარია
598333760 579700007