ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ფუნგიციდები

მილისი
მილისი
მილისი
SAFATARIM SAFATARIM თურქეთი

მილისი

მოქმედი ნივთიერება: პირიმეთანილი 300 გრ/ლტ

პრეპარატული ფორმა: სუსპენზიის კონცენტრატი

მწარმოებელი: საფა ტარიმი

შეფუთვა: 1 ლტ

 

  • მილისი არის ახალი ჯგუფის მაღალეფექტური, სისტემური მოქმედების ფუნგიციდი.
  • გამოიყენება სხვადასხვა კულტურების ნაცრისფერი სიდამპლის და ვაშლის ქეცის საწინააღმდეგოდ.
  • პრეპარატს გააჩნია კონტაქტური და ტრანსლამინალური ეფექტი.
კულტურა მოქმედების სპექტრი პრეპარატის ხარჯვა 1 ჰა სამუშაო სითხის ნორმა გამოყენების დრო ლოდინის პერიოდი
ვაზი ნაცრისფერი სიდამპლე 1 600-800 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 12
ვაშლი ვაშლის ქეცი 0,5 800-1000 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14
პომიდორი ნაცრისფერი სიდამპლე 1,2 300-400 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 3
ბოსტნეული სათბურში ნაცრისფერი სიდამპლე 1,25 300-400 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 3
თხილი ნაცრისფერი სიდამპლე 1 800 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14
მოცვი ნაცრისფერი სიდამპლე 1,25 400-500 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 21

 

მსგავსი პროდუქცია

კოდიკობრე

კოდიკობრე

ესპანეთი
სელფრექსი

სელფრექსი

თურქეთი
საფა კაპტანი

საფა კაპტანი

თურქეთი
ალექტო

ალექტო

თურქეთი
რადარ კომბი

რადარ კომბი

აგროვაითი   AGROWHITE

აგროვაითი AGROWHITE

ესპანეთი
ფაიტერ ბლუ სფ

ფაიტერ ბლუ სფ

თურქეთი
სკორპიონი ეკ

სკორპიონი ეკ

თურქეთი
უნივერსალი სფ

უნივერსალი სფ

ჩინეთი
ტოპკონაზოლი ეკ

ტოპკონაზოლი ეკ

ჩინეთი
სუპერ სტარი სფ

სუპერ სტარი სფ

ჩინეთი
სტრობსტარი წხგრ

სტრობსტარი წხგრ

ჩინეთი
ლიდერი სფ

ლიდერი სფ

ჩინეთი
საკოზები მ-45, სფ

საკოზები მ-45, სფ

თურქეთი
რიდონეტი მც 72, სფ

რიდონეტი მც 72, სფ

თურქეთი
პროპაკური ნ, წხკ

პროპაკური ნ, წხკ

თურქეთი
კარპაზი 50 წდგრ

კარპაზი 50 წდგრ

თურქეთი
ოსსიქლორი 50 სფ

ოსსიქლორი 50 სფ

იტალია
სპილენძის შაბიამანი

სპილენძის შაბიამანი

იტალია
პოლტიგლია 20 სფ

პოლტიგლია 20 სფ

იტალია
ბორდოფლო ნიუ სკ

ბორდოფლო ნიუ სკ

იტალია
პოვერ სულფური წდგრ

პოვერ სულფური წდგრ

თურქეთი
კობუზი 100 ეკ

კობუზი 100 ეკ

თურქეთი
ხორუსი წდგრ

ხორუსი წდგრ

შვეიცარია
ქუადრისი  სკ

ქუადრისი სკ

შვეიცარია
ტასპა 500 ეკ

ტასპა 500 ეკ

შვეიცარია
სვიჩი 62,5 წდგრ

სვიჩი 62,5 წდგრ

შვეიცარია
სკორი ეკ

სკორი ეკ

შვეიცარია
პერგადო CU 27 წდგრ

პერგადო CU 27 წდგრ

შვეიცარია
თიოვიტ ჯეტი წდგრ

თიოვიტ ჯეტი წდგრ

შვეიცარია
ბრავო სკ

ბრავო სკ

შვეიცარია
ტოპაზი

ტოპაზი

შვეიცარია
ქვადრის მაქსი სკ

ქვადრის მაქსი სკ

შვეიცარია
რიდომილ გოლდი მც

რიდომილ გოლდი მც

შვეიცარია
598333760 579700007