ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ფუნგიციდები

ალექტო
ალექტო
ალექტო
SAFATARIM SAFATARIM თურქეთი

ალექტო

მოქმედი ნივთიერება: მეთირამი 570 გრ + ციმოქსანილი 48გრ

პრეპარატული ფორმა: დისპერგირებადი გრანული

მწარმოებელი: საფა ტარიმი

 შეფუთვა: 1კგ

მაღალ ეფექტური კონტაქტურ-სისტემური მოქმედების ფუნგიციდი, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაავადებებთან საბრძოლველად.

 

პრეპარატის უპირატესობები:

  • პრეპარატი გამოირჩევა ძლიერი დამცველობითი ფუნგიციდური ეფექტით.
  • გააჩნია დამატებითი ზემოქმედება ნაცრისფერ სიდამპლეზე.
  • აქვს სეტყვის შემდეგ ანტი ბაქტერიული მოქმედება.
  • ხელს უწყობს ვაზის რქის უკეთ გამერქნებას.
კულტურა დაავადებები პრეპარატის ხარჯვის ნორმა კგ-ჰა პრეპარატის ხარჯვის ნორმა 100 ლტ წყალზე ლოდინის პერიოდი
ვაზი ჭრაქი, ანთრაქნოზი, რუხი სიდამპლე 2 0,2 28
ხეხილი ნაყოფის და ფოთლების ქეცი 3 0,2-0,3 28
პომიდორი, კარტოფილი ფიტოფტოროზი 1-1,2 0,2 21
კიტრი, ნესვი, საზამთრო ფსეუდოპერონოსპოროზი 1-1,2 0,2 21

 

მსგავსი პროდუქცია

კოდიკობრე

კოდიკობრე

ესპანეთი
სელფრექსი

სელფრექსი

თურქეთი
საფა კაპტანი

საფა კაპტანი

თურქეთი
მილისი

მილისი

თურქეთი
რადარ კომბი

რადარ კომბი

აგროვაითი   AGROWHITE

აგროვაითი AGROWHITE

ესპანეთი
ფაიტერ ბლუ სფ

ფაიტერ ბლუ სფ

თურქეთი
სკორპიონი ეკ

სკორპიონი ეკ

თურქეთი
უნივერსალი სფ

უნივერსალი სფ

ჩინეთი
ტოპკონაზოლი ეკ

ტოპკონაზოლი ეკ

ჩინეთი
სუპერ სტარი სფ

სუპერ სტარი სფ

ჩინეთი
სტრობსტარი წხგრ

სტრობსტარი წხგრ

ჩინეთი
ლიდერი სფ

ლიდერი სფ

ჩინეთი
საკოზები მ-45, სფ

საკოზები მ-45, სფ

თურქეთი
რიდონეტი მც 72, სფ

რიდონეტი მც 72, სფ

თურქეთი
პროპაკური ნ, წხკ

პროპაკური ნ, წხკ

თურქეთი
კარპაზი 50 წდგრ

კარპაზი 50 წდგრ

თურქეთი
ოსსიქლორი 50 სფ

ოსსიქლორი 50 სფ

იტალია
სპილენძის შაბიამანი

სპილენძის შაბიამანი

იტალია
პოლტიგლია 20 სფ

პოლტიგლია 20 სფ

იტალია
ბორდოფლო ნიუ სკ

ბორდოფლო ნიუ სკ

იტალია
პოვერ სულფური წდგრ

პოვერ სულფური წდგრ

თურქეთი
კობუზი 100 ეკ

კობუზი 100 ეკ

თურქეთი
ხორუსი წდგრ

ხორუსი წდგრ

შვეიცარია
ქუადრისი  სკ

ქუადრისი სკ

შვეიცარია
ტასპა 500 ეკ

ტასპა 500 ეკ

შვეიცარია
სვიჩი 62,5 წდგრ

სვიჩი 62,5 წდგრ

შვეიცარია
სკორი ეკ

სკორი ეკ

შვეიცარია
პერგადო CU 27 წდგრ

პერგადო CU 27 წდგრ

შვეიცარია
თიოვიტ ჯეტი წდგრ

თიოვიტ ჯეტი წდგრ

შვეიცარია
ბრავო სკ

ბრავო სკ

შვეიცარია
ტოპაზი

ტოპაზი

შვეიცარია
ქვადრის მაქსი სკ

ქვადრის მაქსი სკ

შვეიცარია
რიდომილ გოლდი მც

რიდომილ გოლდი მც

შვეიცარია
598333760 579700007