ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ფუნგიციდები

ფაიტერ ბლუ სფ
ფაიტერ ბლუ სფ
SAFATARIM SAFATARIM თურქეთი

ფაიტერ ბლუ სფ

მოქმედი ნივთიერება: დიმეტომორფი 60 გ/კგ + სპილენძის ქლორჟანგი 400 გ/კგ
პრეპარატული ფორმა: სველებადი ფხვნილი (სფ)
მწარმოებელი: საფა ტარიმი ა.ს.
შეფუთვა: 1 კგ
 

კონტაქტურ-სისტემური, სპილენძის ქლორჟანგის შემცველი ფუნგიციდი, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ


უპირატესობები:

  • პრეპარატის მოქმედი ნივთიერება სპილენძის ქლორჟანგი, კონტაქტური გზით იცავს მცენარეს ოოსპორებისაგან, ხოლო დიმეტომორფი სისტემური გზით, ლოკალიზებას უკეთებს, სოკოს განვითარებას.
  • ანადგურებს სოკოს, განვითარების ყველა სტადიაში
  • ახასიათებს, ხანგრძლივი დაცვითი და პროფილაქტიკური მოქმედება
  • არ არის აღნიშნული დაავადების რეზისტენტობა დიმეტომორფის მიმართ, ამიტომ მისი გამოყენება დასაშვებია რეზისტენტულ პროგრამაში
  • პრეპარატის კომბინირება დასაშვებია სხვა ფუნგიციდებთან, ინსექტიციდებთან და წყალში ხსნად მიკრო სასუქებთან
კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაზი ჭრაქი, ფომოფსისი 2-3.5 600-800 25 (3-4)
პომიდორი, კარტოფილი ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი 2-2.5 300-400 14 (2-3)
კიტრი (ღია გრუნტი) ჭრაქი 2-2.5 300-400 14 (2-3)
ხახვი ჭრაქი 2-2.5 300-400 14 (2-3)

მსგავსი პროდუქცია

საფაკოლ კომბი 76 სფ

საფაკოლ კომბი 76 სფ

თურქეთი
სკორპიონი ეკ

სკორპიონი ეკ

თურქეთი
ფინალი ეკ

ფინალი ეკ

ჩინეთი
უნივერსალი სფ

უნივერსალი სფ

ჩინეთი
ტოპკონაზოლი ეკ

ტოპკონაზოლი ეკ

ჩინეთი
სუპერ სტარი სფ

სუპერ სტარი სფ

ჩინეთი
სტრობსტარი წხგრ

სტრობსტარი წხგრ

ჩინეთი
ლიდერი სფ

ლიდერი სფ

ჩინეთი
ჰარბორი 300 ეკ

ჰარბორი 300 ეკ

თურქეთი
საკოზები მ-45, სფ

საკოზები მ-45, სფ

თურქეთი
როვონე 50 სფ

როვონე 50 სფ

თურქეთი
რიდონეტი მც 72, სფ

რიდონეტი მც 72, სფ

თურქეთი
პროპაკური ნ, წხკ

პროპაკური ნ, წხკ

თურქეთი
კარპაზი 50 წდგრ

კარპაზი 50 წდგრ

თურქეთი
ოსსიქლორი 50 სფ

ოსსიქლორი 50 სფ

იტალია
სპილენძის შაბიამანი

სპილენძის შაბიამანი

იტალია
პოლტიგლია 20 სფ

პოლტიგლია 20 სფ

იტალია
ბორდოფლო ნიუ სკ

ბორდოფლო ნიუ სკ

იტალია
პოვერ სულფური წდგრ

პოვერ სულფური წდგრ

თურქეთი
კობუზი 100 ეკ

კობუზი 100 ეკ

თურქეთი
ხორუსი წდგრ

ხორუსი წდგრ

შვეიცარია
ქუადრისი  სკ

ქუადრისი სკ

შვეიცარია
ტასპა 500 ეკ

ტასპა 500 ეკ

შვეიცარია
სვიჩი 62,5 წდგრ

სვიჩი 62,5 წდგრ

შვეიცარია
სკორი ეკ

სკორი ეკ

შვეიცარია
პერგადო CU 27 წდგრ

პერგადო CU 27 წდგრ

შვეიცარია
თიოვიტ ჯეტი წდგრ

თიოვიტ ჯეტი წდგრ

შვეიცარია
დინალი 90 სკ

დინალი 90 სკ

შვეიცარია
ბრავო სკ

ბრავო სკ

შვეიცარია
ტოპაზი

ტოპაზი

შვეიცარია
ქვადრის მაქსი სკ

ქვადრის მაქსი სკ

შვეიცარია
რიდომილ გოლდი მც

რიდომილ გოლდი მც

შვეიცარია
598004561 579700007