ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ფუნგიციდები

სკორპიონი ეკ
სკორპიონი ეკ
SAFATARIM SAFATARIM თურქეთი

სკორპიონი ეკ

მოქმედი ნივთიერება: დიფენოკონაზოლი 250 გ/ლ
პრეპარატული ფორმა: ემულსიის კონცენტრატი
მწარმოებელი: საფა ტარიმი ა.ს.
შეფუთვა: 0.1; 0.25; 0.5 ლ
 

სკორპიონი ეკ არის სისტემური ფუნგიციდი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ 


სკორპიონის მოქმედი ნივთიერება დიფენოკონაზოლი თრგუნავს მთელ რიგ დაავადებებს ვაშლზე, მსხალზე და კურკოვან კულტურებზე, როგორიცაა ვაშლის, მსხლის ქეცი და ნაცარი, ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი, კოკომიკოზი და სხვა


სკორპიონის უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ მას აქვს დაბალი ხარჯვის ნორმა და მაღალი ეფექტი. აგრეთვე ერთდროულად ებრძვის რამოდენიმე დაავდებას

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაშლი, მსხალი ქეცი, ნაცარი 0.15-0.2 800-1000 20 (3-4)
ჭარხალი ნაცარი, ცერკოსპოროზი 0.4 300-400 20 (2-3)
ატამი, გარგარი, ქლიავი, ბალი, ალუბალი ფოთლის სიხუჭუჭე, კლასტეროსპოროზი, კოკომიკოზი 0.2 800-1000 20 (2-3)
ციტრუსი სკები (ქეცი) 0.5-0.6 1000-1500 20 (2-3)

 

მსგავსი პროდუქცია

კოდიკობრე

კოდიკობრე

ესპანეთი
სელფრექსი

სელფრექსი

თურქეთი
საფა კაპტანი

საფა კაპტანი

თურქეთი
მილისი

მილისი

თურქეთი
ალექტო

ალექტო

თურქეთი
რადარ კომბი

რადარ კომბი

აგროვაითი   AGROWHITE

აგროვაითი AGROWHITE

ესპანეთი
ფაიტერ ბლუ სფ

ფაიტერ ბლუ სფ

თურქეთი
უნივერსალი სფ

უნივერსალი სფ

ჩინეთი
ტოპკონაზოლი ეკ

ტოპკონაზოლი ეკ

ჩინეთი
სუპერ სტარი სფ

სუპერ სტარი სფ

ჩინეთი
სტრობსტარი წხგრ

სტრობსტარი წხგრ

ჩინეთი
ლიდერი სფ

ლიდერი სფ

ჩინეთი
საკოზები მ-45, სფ

საკოზები მ-45, სფ

თურქეთი
რიდონეტი მც 72, სფ

რიდონეტი მც 72, სფ

თურქეთი
პროპაკური ნ, წხკ

პროპაკური ნ, წხკ

თურქეთი
კარპაზი 50 წდგრ

კარპაზი 50 წდგრ

თურქეთი
ოსსიქლორი 50 სფ

ოსსიქლორი 50 სფ

იტალია
სპილენძის შაბიამანი

სპილენძის შაბიამანი

იტალია
პოლტიგლია 20 სფ

პოლტიგლია 20 სფ

იტალია
ბორდოფლო ნიუ სკ

ბორდოფლო ნიუ სკ

იტალია
პოვერ სულფური წდგრ

პოვერ სულფური წდგრ

თურქეთი
კობუზი 100 ეკ

კობუზი 100 ეკ

თურქეთი
ხორუსი წდგრ

ხორუსი წდგრ

შვეიცარია
ქუადრისი  სკ

ქუადრისი სკ

შვეიცარია
ტასპა 500 ეკ

ტასპა 500 ეკ

შვეიცარია
სვიჩი 62,5 წდგრ

სვიჩი 62,5 წდგრ

შვეიცარია
სკორი ეკ

სკორი ეკ

შვეიცარია
პერგადო CU 27 წდგრ

პერგადო CU 27 წდგრ

შვეიცარია
თიოვიტ ჯეტი წდგრ

თიოვიტ ჯეტი წდგრ

შვეიცარია
ბრავო სკ

ბრავო სკ

შვეიცარია
ტოპაზი

ტოპაზი

შვეიცარია
ქვადრის მაქსი სკ

ქვადრის მაქსი სკ

შვეიცარია
რიდომილ გოლდი მც

რიდომილ გოლდი მც

შვეიცარია
598333760 579700007