ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ფუნგიციდები

ფინალი ეკ
ფინალი ეკ
SUNJOY SUNJOY ჩინეთი

ფინალი ეკ

მოქმედი ნივთიერება: კარბენდაზიმი 500გ/ლ
პრეპარატული ფორმა: ემულსიის კონცენტრატი (ეკ)
მწარმოებელი: ნინგბო სუნჯოი აგროსაიენს კო. ლტდ., ჩინეთი
შეფუთვა: 1 ლ
 

ახალი ფუნგიციდი, თავთავიან და სხვა კულტურებში გამოსაყენებელი ფესვის სიდამპლეებისა და სხვა სოკოვანი ორგანიზმების წინააღმდეგ


მოქმედების მექანიზმი:


პრეპარატის მოქმედი ნივთიერება კარბენდაზიმი კონტაქტური შეხებით ანადგურებს სიდამპლის გამომწვევ ორგანიზმებს, იგი აჩერებს სოკოს მიცელიუმის განვითარებას


გამოიყენება, როგორც ნიადაგის ფუნგიციდი (ფესვის სიდამპლე) და ფოთოლზე შესხურებით. ღერო ფოთლის და ნაყოფის დაავადებებზე. გამოიყენება თესლის დასამუშავებლადაც
 

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ხორბალი, ქერი, შვრია ფესვის სიდამპლე, ჩაწოლა, მურაჟანგა, ნაცარი, ჰელმინთოსპორიოზი 0.5-0.6 250-300 30 (1)
ჭარხალი ცერკოსპოროზი 0.6-0.8 250-300 20 (2-3)
თუთის და წიწოვანი ტყის ჯიშების სანერგე აღმონაცენის ჩაწოლა, ფესვის სიდამპლეები 1.25-2.4 400-800 -(1-2)

მსგავსი პროდუქცია

აგროვაითი   AGROWHITE

აგროვაითი AGROWHITE

ესპანეთი
ფაიტერ ბლუ სფ

ფაიტერ ბლუ სფ

თურქეთი
საფაკოლ კომბი 76 სფ

საფაკოლ კომბი 76 სფ

თურქეთი
სკორპიონი ეკ

სკორპიონი ეკ

თურქეთი
უნივერსალი სფ

უნივერსალი სფ

ჩინეთი
ტოპკონაზოლი ეკ

ტოპკონაზოლი ეკ

ჩინეთი
სუპერ სტარი სფ

სუპერ სტარი სფ

ჩინეთი
სტრობსტარი წხგრ

სტრობსტარი წხგრ

ჩინეთი
ლიდერი სფ

ლიდერი სფ

ჩინეთი
ჰარბორი 300 ეკ

ჰარბორი 300 ეკ

თურქეთი
საკოზები მ-45, სფ

საკოზები მ-45, სფ

თურქეთი
როვონე 50 სფ

როვონე 50 სფ

თურქეთი
რიდონეტი მც 72, სფ

რიდონეტი მც 72, სფ

თურქეთი
პროპაკური ნ, წხკ

პროპაკური ნ, წხკ

თურქეთი
კარპაზი 50 წდგრ

კარპაზი 50 წდგრ

თურქეთი
ოსსიქლორი 50 სფ

ოსსიქლორი 50 სფ

იტალია
სპილენძის შაბიამანი

სპილენძის შაბიამანი

იტალია
პოლტიგლია 20 სფ

პოლტიგლია 20 სფ

იტალია
ბორდოფლო ნიუ სკ

ბორდოფლო ნიუ სკ

იტალია
პოვერ სულფური წდგრ

პოვერ სულფური წდგრ

თურქეთი
კობუზი 100 ეკ

კობუზი 100 ეკ

თურქეთი
ხორუსი წდგრ

ხორუსი წდგრ

შვეიცარია
ქუადრისი  სკ

ქუადრისი სკ

შვეიცარია
ტასპა 500 ეკ

ტასპა 500 ეკ

შვეიცარია
სვიჩი 62,5 წდგრ

სვიჩი 62,5 წდგრ

შვეიცარია
სკორი ეკ

სკორი ეკ

შვეიცარია
პერგადო CU 27 წდგრ

პერგადო CU 27 წდგრ

შვეიცარია
თიოვიტ ჯეტი წდგრ

თიოვიტ ჯეტი წდგრ

შვეიცარია
დინალი 90 სკ

დინალი 90 სკ

შვეიცარია
ბრავო სკ

ბრავო სკ

შვეიცარია
ტოპაზი

ტოპაზი

შვეიცარია
ქვადრის მაქსი სკ

ქვადრის მაქსი სკ

შვეიცარია
რიდომილ გოლდი მც

რიდომილ გოლდი მც

შვეიცარია
598333760 579700007