ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ფუნგიციდები

სტრობსტარი წხგრ
სტრობსტარი წხგრ
SUNJOY SUNJOY ჩინეთი

სტრობსტარი წხგრ

მოქმედი ნივთიერება: კრეზოქსიმ მეთილი _ 500 გ/კგ
პრეპარატული ფორმა: წყალხსნადი გრანულები (წხგრ)
მწარმოებელი: ნინგბო სუნჯოი აგროსაიენს კო. ლტდ., ჩინეთი
შეფუთვა: 5 გ; 0.25კგ
 

თანამედროვე სისტემური მოქმედების ფუნგიციდი ჭრაქისა და ნაცროვანი დაავადებების წინააღმდეგ გამოსაყენებლად

 
კრეზოქსიმ მეთილი (სტრობილურინ a) წარმოადგენს ბუნებრივი კომპონენტის ანალოგს, რომელსაც შეიცავს მიწაზე ჩამოცვენილი ფიჭვის გირჩაზე მოზარდი სოკო, რომელიც სპობს დაავადებების გამომწვევ ყველა სხვა სოკოებს, როგორც კონკურენტებს, რომლებიც მის ირგვლივ სახლდებიან


მოქმედების მექანიზმი:


მოქმედი ნივთიერება სწრაფად ნაწილდება დამუშავებულ ზედაპირზე დიფუზიის გზით, მოქმედებს სოკოს ნაყოფსხეულზე, აჩერებს სპორების წარმოქმნას და ხელს უშლის მათ გაღივებას და შემდგომ განვითარებას
 

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაშლი ქეცი, ნაცარი, ფოთლის ლაქიანობა, ნაყოფის სიდამპლეები 0.14-0.2 1000-1500 35 (3)
ვაზი ნაცარი, ჭრაქი, ფომოფსისი, ანთრაქნოზი 0.14-0.2 600-800 35 (2)
პომიდორი, ბადრიჯანი, წიწაკა ნაცარი, ფიტოფტოროზი, ბადრიჯნის ჭკნობა 0.2-0.3 300-400 10 (2)
კიტრი ნაცარი, ჭრაქი 0.2-0.3 300-400 2 (2)

მსგავსი პროდუქცია

კოდიკობრე

კოდიკობრე

ესპანეთი
სელფრექსი

სელფრექსი

თურქეთი
საფა კაპტანი

საფა კაპტანი

თურქეთი
მილისი

მილისი

თურქეთი
ალექტო

ალექტო

თურქეთი
რადარ კომბი

რადარ კომბი

აგროვაითი   AGROWHITE

აგროვაითი AGROWHITE

ესპანეთი
ფაიტერ ბლუ სფ

ფაიტერ ბლუ სფ

თურქეთი
სკორპიონი ეკ

სკორპიონი ეკ

თურქეთი
უნივერსალი სფ

უნივერსალი სფ

ჩინეთი
ტოპკონაზოლი ეკ

ტოპკონაზოლი ეკ

ჩინეთი
სუპერ სტარი სფ

სუპერ სტარი სფ

ჩინეთი
ლიდერი სფ

ლიდერი სფ

ჩინეთი
საკოზები მ-45, სფ

საკოზები მ-45, სფ

თურქეთი
რიდონეტი მც 72, სფ

რიდონეტი მც 72, სფ

თურქეთი
პროპაკური ნ, წხკ

პროპაკური ნ, წხკ

თურქეთი
კარპაზი 50 წდგრ

კარპაზი 50 წდგრ

თურქეთი
ოსსიქლორი 50 სფ

ოსსიქლორი 50 სფ

იტალია
სპილენძის შაბიამანი

სპილენძის შაბიამანი

იტალია
პოლტიგლია 20 სფ

პოლტიგლია 20 სფ

იტალია
ბორდოფლო ნიუ სკ

ბორდოფლო ნიუ სკ

იტალია
პოვერ სულფური წდგრ

პოვერ სულფური წდგრ

თურქეთი
კობუზი 100 ეკ

კობუზი 100 ეკ

თურქეთი
ხორუსი წდგრ

ხორუსი წდგრ

შვეიცარია
ქუადრისი  სკ

ქუადრისი სკ

შვეიცარია
ტასპა 500 ეკ

ტასპა 500 ეკ

შვეიცარია
სვიჩი 62,5 წდგრ

სვიჩი 62,5 წდგრ

შვეიცარია
სკორი ეკ

სკორი ეკ

შვეიცარია
პერგადო CU 27 წდგრ

პერგადო CU 27 წდგრ

შვეიცარია
თიოვიტ ჯეტი წდგრ

თიოვიტ ჯეტი წდგრ

შვეიცარია
ბრავო სკ

ბრავო სკ

შვეიცარია
ტოპაზი

ტოპაზი

შვეიცარია
ქვადრის მაქსი სკ

ქვადრის მაქსი სკ

შვეიცარია
რიდომილ გოლდი მც

რიდომილ გოლდი მც

შვეიცარია
598333760 579700007