ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ფუნგიციდები

საკოზები მ-45, სფ
საკოზები მ-45, სფ
SAFATARIM SAFATARIM თურქეთი

საკოზები მ-45, სფ

მოქმედი ნივთიერება: მანკოცები 800 გ/კგ
პრეპარატული ფორმა: სველებადი ფხვნილი (სფ)
მწარმოებელი: საფა ტარიმი ა.ს.
შეფუთვა: 1  კგ
 

ახალი კონტაქტური მოქმედების ფართო სპექტრის ფუნგიციდი ვენახის, ხეხილის, კიტრის, კარტოფილის, ბოსტნეულ–ბაღჩეული კულტურების და ციტრუსების დაავადებათა გამომწვევი პათოგენების აღსაკვეთად


მაღალეფექტური ფუნგიციდია ისეთი დაავადებების მიმართ როგორიცაა: ვაზის ჭრაქი, კიტრის, საზამთროს, ნესვის, გოგრის ფსეუდოპერონოსოროზი (ჭრაქი), ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, ვაშლის და მსხლის ქეცი, კარტოფილის და პამიდორის ფიტოფტოროზი, კარტოფილის რიზოქტონიოზი და სხვა
 

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაზი ვაზის ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ფომოფსისი 2-3 600-800 20 (3-4)
კარტოფილი, პომიდორი ფიტოფტოროზი, რიზოქტონიოზი, ალტერნარიოზი 2-2.5 300-400 14 (2-3)
კიტრი ფსეუდოპერონოსპოროზი 1.2-1.6 250-300 7 (3-4)
ლობიო ანთრაქნოზი 2-2.5 250-300 14 (2-3)
ვაშლი, ატამი ვაშლის ქეცი, ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე 2.5-3 800-1000 14 (2-3)
ხახვი პერენოსპოროზი (ჭრაქი) 2-2.5 300-400 20 (2-3)
ციტრუსი ქეცი, მალსეკო, ანთრაქნოზი 2.5-3 600-1000 20 (2-3)

მსგავსი პროდუქცია

ფაიტერ ბლუ სფ

ფაიტერ ბლუ სფ

თურქეთი
საფაკოლ კომბი 76 სფ

საფაკოლ კომბი 76 სფ

თურქეთი
სკორპიონი ეკ

სკორპიონი ეკ

თურქეთი
ფინალი ეკ

ფინალი ეკ

ჩინეთი
უნივერსალი სფ

უნივერსალი სფ

ჩინეთი
ტოპკონაზოლი ეკ

ტოპკონაზოლი ეკ

ჩინეთი
სუპერ სტარი სფ

სუპერ სტარი სფ

ჩინეთი
სტრობსტარი წხგრ

სტრობსტარი წხგრ

ჩინეთი
ლიდერი სფ

ლიდერი სფ

ჩინეთი
ჰარბორი 300 ეკ

ჰარბორი 300 ეკ

თურქეთი
როვონე 50 სფ

როვონე 50 სფ

თურქეთი
რიდონეტი მც 72, სფ

რიდონეტი მც 72, სფ

თურქეთი
პროპაკური ნ, წხკ

პროპაკური ნ, წხკ

თურქეთი
კარპაზი 50 წდგრ

კარპაზი 50 წდგრ

თურქეთი
ოსსიქლორი 50 სფ

ოსსიქლორი 50 სფ

იტალია
სპილენძის შაბიამანი

სპილენძის შაბიამანი

იტალია
პოლტიგლია 20 სფ

პოლტიგლია 20 სფ

იტალია
ბორდოფლო ნიუ სკ

ბორდოფლო ნიუ სკ

იტალია
პოვერ სულფური წდგრ

პოვერ სულფური წდგრ

თურქეთი
კობუზი 100 ეკ

კობუზი 100 ეკ

თურქეთი
ხორუსი წდგრ

ხორუსი წდგრ

შვეიცარია
ქუადრისი  სკ

ქუადრისი სკ

შვეიცარია
ტასპა 500 ეკ

ტასპა 500 ეკ

შვეიცარია
სვიჩი 62,5 წდგრ

სვიჩი 62,5 წდგრ

შვეიცარია
სკორი ეკ

სკორი ეკ

შვეიცარია
პერგადო CU 27 წდგრ

პერგადო CU 27 წდგრ

შვეიცარია
თიოვიტ ჯეტი წდგრ

თიოვიტ ჯეტი წდგრ

შვეიცარია
დინალი 90 სკ

დინალი 90 სკ

შვეიცარია
ბრავო სკ

ბრავო სკ

შვეიცარია
ტოპაზი

ტოპაზი

შვეიცარია
ქვადრის მაქსი სკ

ქვადრის მაქსი სკ

შვეიცარია
რიდომილ გოლდი მც

რიდომილ გოლდი მც

შვეიცარია
598004561 579700007