ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ინსექტიციდები

ტრინოლ -2 მზე
ტრინოლ -2 მზე
ტრინოლ -2 მზე
SAFATARIM SAFATARIM თურქეთი

ტრინოლ -2 მზე

სასოფლო–სამეურნეო კულტურების მავნებელთა მოზამთრე სტადიების საწინააღმდეგო პრეპარატი


მინერალური ზეთი „ტრინოლ–2“ წარმოადგენს ინსექტო–აკარიციდს. ვაშლის, მსხლის, ატმის, ალუბლის, ციტრუსების მავნებლების, ფარიანების, ცრუფარიანების, ბუგრების, ტკიპების, ფსილების და ჩრჩილების მოზამთრე სტადიების (კვერცხი, ჭუპრი, მატლი) წინააღმდეგ
 

მოქმედების მექანიზმი:


„ტრინოლ–2“–ს აქვს კონტაქტურ–დაფარვითი მოქმედება და იწვევს მწერის გაგუდვას. რაც უფრო დიდი ნაწილია (ჭუპრის, კვერცხის, მატლის) დაფარული პრეპარატით, მით უფრო ეფექტურად მიმდინარეობს მათი განადგურება. ამიტომ მცენარეზე უნდა მოხდეს მინერალური ზეთის თანაბარი და სრული განაწილება, რათა მიწვდეს სამუშაო ნაზავი გასანადგურებელ ობიექტს


გამოყენების რეკომენდაცია:


იმისათვის, რომ გავზარდოთ მინერალური ზეთის დაცვითი ხანგრძლივობა, სასურველია სამუშაო ხსნარს დავუმატოთ რომელიმე ინსექტიციდი, საფეგორი 2,5 ლიტრი ან ალპაკი 2 ლიტრი 1000 ლ წაყალზე 

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაშლი, მსხალი, ატამი ფარიანები, ცრუფარიანები, ბუგრები, ტკიპები, ფსილები, ჩრჩილები 15-20 800-1000 -(1)
ციტრუსი 20-22 1000-1500 -(1)

მსგავსი პროდუქცია

ჰიპნოზი წხგრ

ჰიპნოზი წხგრ

თურქეთი
შენფოსი 57%

შენფოსი 57%

თურქეთი
ტეკვანდო კაფსულა მკს

ტეკვანდო კაფსულა მკს

თურქეთი
ალპაკი ეკ

ალპაკი ეკ

თურქეთი
მოსეტამი 20 წხფ

მოსეტამი 20 წხფ

თურქეთი
ტალავი 20 სფ

ტალავი 20 სფ

თურქეთი
კრალი ეკ

კრალი ეკ

თურქეთი
არვილმეკი ეკ

არვილმეკი ეკ

თურქეთი
ვერტიმეკი

ვერტიმეკი

შვეიცარია
ფორსი 1,5 გ, გრ

ფორსი 1,5 გ, გრ

შვეიცარია
კარატე ზეონი მკს

კარატე ზეონი მკს

შვეიცარია
კარატე ეკ

კარატე ეკ

შვეიცარია
პროკლეიმი 05 წხგრ

პროკლეიმი 05 წხგრ

შვეიცარია
აქტელიკი ეკ

აქტელიკი ეკ

შვეიცარია
ამპლიგო 150 მკს

ამპლიგო 150 მკს

შვეიცარია
აქტარა წდგრ

აქტარა წდგრ

შვეიცარია
598333760 579700007