ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ფუნგიციდები

პროპაკური ნ, წხკ
პროპაკური ნ, წხკ
პროპაკური ნ, წხკ
SAFATARIM SAFATARIM თურქეთი

პროპაკური ნ, წხკ

მოქმედი ნივთიერება: პროპამოკარბი ჰიდროქლორიდი 722 გ/ლ
პრეპარატული ფორმა: წყალხსნადი კონცენტრატი
მწარმოებელი: საფა ტარიმი ა.ს.
შეფუთვა: 0.25; 1 ლ
 

სისტემური მოქმედების უნიკალური ფუნგიციდ–სტიმულატორი


პროპაკურ ნ ეს არის პროფილაქტიკური და სამკურნალო მოქმედების პრეპარატი, ბოსტნეულ–ბაღჩეული კულტურების ღერო ფოთლების და ფესვების დაავადებების წინააღმდეგ გამოსაყენებლად. იგი აჩერებს სპორების გაღივებას და მიცელიუმის განვითარებას


ნიადაგის დამუშავებისას ფესვებით სწრაფად შეიწოვება და ვრცელდება მთელს მცენარეში. ფოთლებზე შესხურებისას პრეპარატი 30 წუთის განმავლობაში აღწევს მცენარეში


პროპაკურ ნ მაღალ ეფექტურია ფესვის და ღეროს სიდამპლეების, აგრეთვე ფსეუდოპერენონოსპოროზის (ჭრაქი) და ფიტოფტორას გამომწვევი პათოგენების, აგრეთვე მზესუმზირის ჭრაქის წინააღმდეგ, თესლის შეწამვლისას. პროპაკურ ნ ასტიმულირებს მცენარის ზრდას, აუმჯობესებს გაღივებას, აღმოცენებას და ფესვთა სისტემის განვითარებას

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
საზამთრო, ნესვი, კიტრი ფსეუდოპერონოსპოროზი (ჭრაქი) 2-2.5 300-400
ფოთლებზე შესხურება
10 (2)
კიტრი ღია გრუნტი ფესვის ფუზარიოზი 2.5 დათესვის შემდგომ მორწყვა 0.25 %იანი ხსნარით; 200-300 მლ/ძირზე -(1-2)
კიტრი დახურული გრუნტი ფესვისა და ღეროს დაავადებები 2 გადარგვის შემდგომ მორწყვა 0.15 %-იანი ხსნარით. 300 მლ/ძირზე -(1-2)
ბოსტნეულ-ბაღჩეულის ჩითილი ფესვის ყელის სიდამპლე და სხვა ფესვისა დაღეროს დაავადებები 2-3 ჩითილების მორწყვა 3-4 კვირიანი ინტერვალით 0.15 %-იანი ხსნარით 30 (2)
მზესუმზირა ჭრაქი 0.5 ლ/ 100 კგ თესლზე თესლის დამუშავება  -(1)

 

მსგავსი პროდუქცია

კოდიკობრე

კოდიკობრე

ესპანეთი
სელფრექსი

სელფრექსი

თურქეთი
საფა კაპტანი

საფა კაპტანი

თურქეთი
მილისი

მილისი

თურქეთი
ალექტო

ალექტო

თურქეთი
რადარ კომბი

რადარ კომბი

აგროვაითი   AGROWHITE

აგროვაითი AGROWHITE

ესპანეთი
ფაიტერ ბლუ სფ

ფაიტერ ბლუ სფ

თურქეთი
სკორპიონი ეკ

სკორპიონი ეკ

თურქეთი
უნივერსალი სფ

უნივერსალი სფ

ჩინეთი
ტოპკონაზოლი ეკ

ტოპკონაზოლი ეკ

ჩინეთი
სუპერ სტარი სფ

სუპერ სტარი სფ

ჩინეთი
სტრობსტარი წხგრ

სტრობსტარი წხგრ

ჩინეთი
ლიდერი სფ

ლიდერი სფ

ჩინეთი
საკოზები მ-45, სფ

საკოზები მ-45, სფ

თურქეთი
რიდონეტი მც 72, სფ

რიდონეტი მც 72, სფ

თურქეთი
კარპაზი 50 წდგრ

კარპაზი 50 წდგრ

თურქეთი
ოსსიქლორი 50 სფ

ოსსიქლორი 50 სფ

იტალია
სპილენძის შაბიამანი

სპილენძის შაბიამანი

იტალია
პოლტიგლია 20 სფ

პოლტიგლია 20 სფ

იტალია
ბორდოფლო ნიუ სკ

ბორდოფლო ნიუ სკ

იტალია
პოვერ სულფური წდგრ

პოვერ სულფური წდგრ

თურქეთი
კობუზი 100 ეკ

კობუზი 100 ეკ

თურქეთი
ხორუსი წდგრ

ხორუსი წდგრ

შვეიცარია
ქუადრისი  სკ

ქუადრისი სკ

შვეიცარია
ტასპა 500 ეკ

ტასპა 500 ეკ

შვეიცარია
სვიჩი 62,5 წდგრ

სვიჩი 62,5 წდგრ

შვეიცარია
სკორი ეკ

სკორი ეკ

შვეიცარია
პერგადო CU 27 წდგრ

პერგადო CU 27 წდგრ

შვეიცარია
თიოვიტ ჯეტი წდგრ

თიოვიტ ჯეტი წდგრ

შვეიცარია
ბრავო სკ

ბრავო სკ

შვეიცარია
ტოპაზი

ტოპაზი

შვეიცარია
ქვადრის მაქსი სკ

ქვადრის მაქსი სკ

შვეიცარია
რიდომილ გოლდი მც

რიდომილ გოლდი მც

შვეიცარია
598333760 579700007