ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

 • პროდუქცია
 • აქტივობები
 • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ფუნგიციდები

ოსსიქლორი 50 სფ
ოსსიქლორი 50 სფ
MANICA MANICA იტალია

ოსსიქლორი 50 სფ

მოქმედი ნივთიერება: სპილენძის ქლორჟანგი 500 გ/კგ 
პრეპარატული ფორმა: სველებადი ფხვნილი (სფ)
მწარმოებელი: მანიკა სპა, იტალია
შეფუთვა: 10; 20 კგ
 

ოსსიქლორი 50 სფ არის კონტაქტური მოქმედების იტალიური ფუნგიციდი, რომელიც გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო კულტურებში სოკოვანი დაავადებების ფართე სპექტრის წინააღმდეგ
ოსსიქლორი 50 სფ-ში არსებული სპილენძის იონები გამოთავისუფლდება წყალში გახსნის შემდეგ და კონტაქტური გზით ანადგურებს მცენარეთა დაავადებების გამომწვევ პათოგენებს


უპირატესობები:

 • საუკეთესო ხსნადობა, არ წარმოიქმნება ნალექი
 • მიმწებებლობის მაღალი უნარი და ნალექების მიმართ მედეგობა
 • ფოთლის და ნაყოფის ზედაპირზე თანაბარი გადანაწილება
 • აუმჯობესებს მოსავლის ხარისხს
 • 100 % ნატურალური პროდუქტის გარანტი
 • თავსებადია სხვა პესტიციდებთან
კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაზი ჭრაქი, ანთრაქნოზი 3-4 600-800 21 (4-5)
თესლოვანი ხეხილი ქეცი, 
მონილიოზი
4-5 800-1000 21 (3-4)
კურკოვანი ხეხილი კლასტეროსპორიოზი, კოკომიკოზი, მონილიოზი, ფოთლის სიხუჭუჭე 4-5 800-1000 21 (3-4)
კენკროვნები ანთრაქნოზი, ჟანგა, სეპტორიოზი 2-3 300-400 14 (3-4)
ციტრუსი ალტერნარიოზი, ბაქტერიოზი, სკები, ანთრაქნოზი 10-12 1000-1500 21 (3-4)
ბოსტნეული ალტერნარიოზი, ანთრაქნოზი, ფიტოფტორა, ბაქტერიოზი 2.5-3 300-400 7 (2-3)
პომიდორი ალტერნარიოზი, ანთრაქნოზი, ბაქტერიოზი და ფიტოფტორა, მურა ლაქიანობა 2.5-3 300-400 7 (2-3)
ბაღჩეული პერონოსპოროზი
სეპტორიოზი
ანთრაქნოზი
2.5-3 300-400 7 (2-3)
კიტრი ანთრაქონზი, ჭრაქი, ბაქტერიოზი 2.5-3 300-400 7 (2-3)
კარტოფილი ფიტოფტორა, ალტერნარია 2.5-3 300-400 21 (2-3)
ხახხვი, ნიორი პერონოსპოროზი, ალტერნარიოზი 2-3 250-300 21 (2-3)
ჭარხალი ცერკოსპოროზი 3-4 300-400 21 (2-3)

 

მსგავსი პროდუქცია

კოდიკობრე

კოდიკობრე

ესპანეთი
სელფრექსი

სელფრექსი

თურქეთი
საფა კაპტანი

საფა კაპტანი

თურქეთი
მილისი

მილისი

თურქეთი
ალექტო

ალექტო

თურქეთი
რადარ კომბი

რადარ კომბი

აგროვაითი  AGROWHITE

აგროვაითი AGROWHITE

ესპანეთი
ფაიტერ ბლუ სფ

ფაიტერ ბლუ სფ

თურქეთი
სკორპიონი ეკ

სკორპიონი ეკ

თურქეთი
უნივერსალი სფ

უნივერსალი სფ

ჩინეთი
ტოპკონაზოლი ეკ

ტოპკონაზოლი ეკ

ჩინეთი
სუპერ სტარი სფ

სუპერ სტარი სფ

ჩინეთი
სტრობსტარი წხგრ

სტრობსტარი წხგრ

ჩინეთი
ლიდერი სფ

ლიდერი სფ

ჩინეთი
საკოზები მ-45, სფ

საკოზები მ-45, სფ

თურქეთი
რიდონეტი მც 72, სფ

რიდონეტი მც 72, სფ

თურქეთი
პროპაკური ნ, წხკ

პროპაკური ნ, წხკ

თურქეთი
კარპაზი 50 წდგრ

კარპაზი 50 წდგრ

თურქეთი
სპილენძის შაბიამანი

სპილენძის შაბიამანი

იტალია
პოლტიგლია 20 სფ

პოლტიგლია 20 სფ

იტალია
ბორდოფლო ნიუ სკ

ბორდოფლო ნიუ სკ

იტალია
პოვერ სულფური წდგრ

პოვერ სულფური წდგრ

თურქეთი
კობუზი 100 ეკ

კობუზი 100 ეკ

თურქეთი
ხორუსი წდგრ

ხორუსი წდგრ

შვეიცარია
ქუადრისი სკ

ქუადრისი სკ

შვეიცარია
ტასპა 500 ეკ

ტასპა 500 ეკ

შვეიცარია
სვიჩი 62,5 წდგრ

სვიჩი 62,5 წდგრ

შვეიცარია
სკორი ეკ

სკორი ეკ

შვეიცარია
პერგადო CU 27 წდგრ

პერგადო CU 27 წდგრ

შვეიცარია
თიოვიტ ჯეტი წდგრ

თიოვიტ ჯეტი წდგრ

შვეიცარია
ბრავო სკ

ბრავო სკ

შვეიცარია
ტოპაზი

ტოპაზი

შვეიცარია
ქვადრის მაქსი სკ

ქვადრის მაქსი სკ

შვეიცარია
რიდომილ გოლდი მც

რიდომილ გოლდი მც

შვეიცარია
598333760 579700007