ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ფუნგიციდები

სპილენძის შაბიამანი
სპილენძის შაბიამანი
MANICA MANICA იტალია

სპილენძის შაბიამანი

მოქმედი ნივთიერება: სპილენძის სულფატი 980-990 გ/კგ
პრეპარატული ფორმა: კრისტალური ფხვნილი (კფ)
მწარმოებელი: მანიკა სპა, იტალია
შეფუთვა: 25 კგ
 

სპილენძის შაბიამანი არის სპილენძის ბაზაზე დამზადებული კონტაქტური ფუნგიციდი, რომელიც გამოიყენება ვაზის, ხეხილის და სხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დასაცავად უმეტესი სოკოვანი დაავადებებისგან


სპილენძის შაბიამანი - ფუნგიციდი, რომელიც მრავალი წელია გამოიყენება სოფლის მეურნეობაში და დღესაც ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ ფუნგიციდად ითვლება


გამოყენების თავისებურებები:


სპილენძის შაბიამანის წყალხსნარი ხასიათდება მჟავე რეაქციით. ფიტოტოქსიკურობის თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია მისი განეიტრალება ჩაუმქრალი კირის რძით (რომელსაც აქვს ტუტე რეაქცია) ერთი-ერთთან თანაფარდობით (თანაფარდობა დამოკიდებულია კირის ხარისხზე)

 

უპირატესობები:

  • ფუნგიციდი, რომელმაც დროს გაუძლო
  • შეუცვლელი ფუნგიციდი მრავალწლოვანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სოკოვანი დაავადებების მოზამთრე ფაზების წინააღმდეგ
  • 100 %-ით ხსნადი ლურჯი კრისტალები
  • აღნიშნული პრეპარატი წარმოებულია იტალიური კომპანია „Manica”-ს მიერ, რომელიც ერთ-ერთი ლიდერია მსოფლიოში სპილენძ შემცველი ფუნგიციდების წარმოებაში
  • დიდი ზომის ლურჯი კრისტალები, რომელიც დიდი მოწონებით სარგებლობს ფერმერებში
კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაზი ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ფომოფსისი 6-8 600-800 7 (3-4)
გარგარი, ატამი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი სიხუჭუჭე, კოკომიკოზი, კლასტეროსპორიოზი, მონილიოზი 20-30 (ცისფერი წამლობა) 800-1000 -(1)
6-8 (ვეგეტაციის პერიოდში) 800-1000 3 (3-4)
ვაშლი, მსხალი, კომში ქეცი, მონილიოზი, ბაქტერიოზი
ლაქიანობები
20-30 (ცისფერი წამლობა) 800-1000 -(1)
6-8 (ვეგეტაციის პერიოდში) 800-1000 3 (3-4)
ციტრუსი მეჭეჭიანობა, მალსეკო, ანთრაქნოზი, სკები 20-30 1000-1500 3 (3-4)
კარტოფილი, პომიდორი მურა კუთხოვანი ლაქიანობა
ფიტოფტოროზი მაკროსპორიოზი
2.5-3.5 300-400 3 (3-4)
კიტრი პერონოსპოროზი, ბაქტერიოზი 2.4 300-400 3 (3-4)
ხახვი პერონოსპოროზი 2.4 300-400 3 (3-4)

მსგავსი პროდუქცია

კოდიკობრე

კოდიკობრე

ესპანეთი
სელფრექსი

სელფრექსი

თურქეთი
საფა კაპტანი

საფა კაპტანი

თურქეთი
მილისი

მილისი

თურქეთი
ალექტო

ალექტო

თურქეთი
რადარ კომბი

რადარ კომბი

აგროვაითი   AGROWHITE

აგროვაითი AGROWHITE

ესპანეთი
ფაიტერ ბლუ სფ

ფაიტერ ბლუ სფ

თურქეთი
სკორპიონი ეკ

სკორპიონი ეკ

თურქეთი
უნივერსალი სფ

უნივერსალი სფ

ჩინეთი
ტოპკონაზოლი ეკ

ტოპკონაზოლი ეკ

ჩინეთი
სუპერ სტარი სფ

სუპერ სტარი სფ

ჩინეთი
სტრობსტარი წხგრ

სტრობსტარი წხგრ

ჩინეთი
ლიდერი სფ

ლიდერი სფ

ჩინეთი
საკოზები მ-45, სფ

საკოზები მ-45, სფ

თურქეთი
რიდონეტი მც 72, სფ

რიდონეტი მც 72, სფ

თურქეთი
პროპაკური ნ, წხკ

პროპაკური ნ, წხკ

თურქეთი
კარპაზი 50 წდგრ

კარპაზი 50 წდგრ

თურქეთი
ოსსიქლორი 50 სფ

ოსსიქლორი 50 სფ

იტალია
პოლტიგლია 20 სფ

პოლტიგლია 20 სფ

იტალია
ბორდოფლო ნიუ სკ

ბორდოფლო ნიუ სკ

იტალია
პოვერ სულფური წდგრ

პოვერ სულფური წდგრ

თურქეთი
კობუზი 100 ეკ

კობუზი 100 ეკ

თურქეთი
ხორუსი წდგრ

ხორუსი წდგრ

შვეიცარია
ქუადრისი  სკ

ქუადრისი სკ

შვეიცარია
ტასპა 500 ეკ

ტასპა 500 ეკ

შვეიცარია
სვიჩი 62,5 წდგრ

სვიჩი 62,5 წდგრ

შვეიცარია
სკორი ეკ

სკორი ეკ

შვეიცარია
პერგადო CU 27 წდგრ

პერგადო CU 27 წდგრ

შვეიცარია
თიოვიტ ჯეტი წდგრ

თიოვიტ ჯეტი წდგრ

შვეიცარია
ბრავო სკ

ბრავო სკ

შვეიცარია
ტოპაზი

ტოპაზი

შვეიცარია
ქვადრის მაქსი სკ

ქვადრის მაქსი სკ

შვეიცარია
რიდომილ გოლდი მც

რიდომილ გოლდი მც

შვეიცარია
598333760 579700007