კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაზი ყურძნის ჭია, ფოთლიხვევიები 0.3-0.35 600-800 7 (2-3)
ვაშლი, ატამი, ქლიავი ნაყოფჭამიები, ბუგრები, ფსილები 0.2-0.35 800-1000 40 (2)
ციტრუსი, ჩაი ბუგრები, ამერიკული თეთრი პეპელა 0.4 1000-1500 15 (2-3)
ხორბალი, ქერი ჭია წურბელა, მავნე კუსებურა, ბუგრები, თრიფსები 0.15 300 15 (2-3)
სიმინდი სიმინდის ფარვანა 0.4 300 15 (2)
პომიდორი ხვატარი 0.5 300-400 15 (2-3)
ჩაუტვირთავი სასაწყობო მეურნეობები ბეღლის მავნებლები 0.2-0.3 მლ/მ2 50 მლ/მ2 -