კულტურა კომბოსტო
მარცვლების რაოდენობა 2500 მარცვალი
ვეგეტაციის პერიოდი (გადარგვიდან) 75-80 დღე
ნაყოფის მასა (კგ) 3-3.5
მოყვანის პირობები ღია გრუნტისთვის
ნაყოფის ფორმა მრგვალი