კულტურა კომბოსტო
მარცვლების რაოდენობა 2500 მარცვალი
ვეგეტაციის პერიოდი (გადარგვიდან) 100-120 დღე
ნაყოფის მასა (კგ) 4-6
მოყვანის პირობები დღია გრუნტისთვის
ნაყოფის ფორმა მრგვალი