კულტურა კომბოსტო
მარცვლების რაოდენობა 2500 მარცვალი
ვეგეტაციის პერიოდი (გადარგვიდან) 90-100 დღე
ნაყოფის მასა (კგ) 3.5-4
მოყვანის პირობები დღია გრუნტისთვის
ნაყოფის ფორმა მრგვალი