კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა გამოყენების მეთოდი, დრო ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
კარტოფილი მავთულა და ცრუმავთულა ჭიები 10-15 ნიადაგში შეტანა დარგვის პერიოდში -(1)