კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ხორბალი მავნე კუსებურა, ბუგრები, ჭიაწურბელა, მარცვლოვანთა ბუზები, თრიფსები, პურის ხოჭო 0.15-0.2 200-400 20 (2)
ქერი ჭიჭინობელები, რწყილები, ხერხიები, ბუგრები 0.15-0.2 200-400 20 (1)
კარტოფილი კოლორადოს ხოჭო 0.1-0.2 200-400 20 (2)
პომიდორი მავნებელთა კომპლექსი 0.1-0.2 200-400 20 (2)
კომბოსტო ხვატარი, თეთრულა, ჩრჩილი, რწყილები 0.15 200-400 20 (1)
ჭარხალი რწყილები, ბუგრები, ცხვირგრძელები 0.15 200-400 30 (1)
ბარდა ბუგრები, თრიფსები, ცხვირგრძელები 0.1-0.125 200-400 30 (2)
რაფსი, მდოგვი რაფსის ყვავილჭამია 0.1-0.15 200-400 30 (1)
სიმინდი სიმინდის ფარვანა 0.2 300-400 30 (1)
იონჯა მავნებელთა კომპლექსი 0.15 200-400 30 (2)
სოია აბლაბუდიანი ტკიპა  0.4 200-400 30 (1)
ვაზი ფოთლიხვევიები, ტკიპები 0.32-0.48 600-800 30 (2)
სვია ბუგრები, ტკიპები 0.5 1000-1500 30 (2)
ვაშლი ნაყოფჭამია, ფოთლიხვევიები, ტკიპები, ამერიკული თეთრი პეპელა 0.4-0.8 800-1000 20 (2)
ხეხილის სანერგე მავნებელთა კომპლექსი 0.3-0.4 500-1000 -(2)
მარწყვის სანერგე ბუგრები, ტკიპები, ფოთლიხვევიები 0.4-0.5 400-500 -(2)
ტყის წიწვიანი და ფოთლოვანი ნარგაობა წიწვისა და ფოთლის მღრღნელი მავნებლები 0.02 50 -(1) ავია შესხურება
წიწვოვნები მერქნისა და ტექნიკური მასალების მავნებლები 2.5 მლ/მ2 - -(1)
დაუტვირთავი სასაწყობო შენობები და დანადგარები მავნებლები შენახვის პირობებში 0.4მლ/მ2 50 მლ/მ2 3(3)
მარცვალსაცავებისა და მარცვალგადასამუშავებელი საწარმოების ტერიტორია მავნებლები შენახვის პირობებში 0.8 მლ/მ2 200 მლ/მ2 -(-)
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები კალიები (არა სტადიური ფორმები) 0.1-0.15 150-200 30 (1)
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები კალიები (ჯოგური ფორმები) 0.2-0.4 200 30 (1)