კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ხორბალი, ქერი მავნე კუსებურა, ჭია წურბელა, ბუგრები, პურის ბზუალა, რწყილები, თრიფსები, ჭიჭინობელები, მარცვლოვანთა ბუზები, ხერხიები 0.15-0.2 250-300 20 (1)
ჭარხალი ჭარხლის რწყილები, ბუგრები, ცხვირგრძელები 0.15 300-400 20 (1)
სიმინდი სიმინდის ფარვანა 0.2 250-300 30 (1)
სოია აბლაბუდა ტკიპა 0.4 250-300 30 (1)
ბარდა, ლობიო ბუგრები, თრიფსები, მემარცვლიები, ცხვირგრძელები 0.1-0.15 250-300 30 (1)
ვაშლი ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვევიები, ტკიპები 0.32-0.48 800-1000 20 (2)
ვაზი ფოთლიხვევიები, ტკიპები 0.4 600-800 30 (2)
სანერგე ნაკვეთებში (ბალი, ალუბალი, მარწყვი, ჟოლო, ატამი) აბლაბუდა ტკიპები, ბუგრები, ფოთლიხვევიები 0.5 800-1000 -(2)
სვია ბუგრები, ტკიპები 0.1 300-400 20 (1)
კარტოფილი, პომიდორი კოლორადოს ხოჭო, ჩრჩილი 0.1-0.2 300-400 20 (2)
კომბოსტო ხვატარი, თეთრულა, ჩრჩილი, რწყილები 0.1-0.15 300-400 30 (1)
იონჯა ბაღლინჯოები, ბუგრები, ცხვირგრძელები, რწყილები 0.15 250-300 20 (1)
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები კალიების სხვადასხვა ფორმები - განვითარების ყველა ფაზაში 0.2-0.4  300-400 30 (1)
ჩაუტვირთავი სასაწყობე შენობები, მარცვალგადასამუშავებელი საწარმოების  მავნებლები შენახვის პირობებში 0.4მლ/მ2 - -
მარცვალსაცავები და მარცვალ გადასამუშავებელი საწარმოების ტერიტორია მავნებლები შენახვის პირობებში 0.8 მლ/მ2 - -
წიწვოვნები მერქნის მავნებლები 2.5-5 მლ/მ2 - -