კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაშლი ნაყოფჭამია, მენაღმე ჩრჩილები 0.3-0.4 800-1000 7 (1)
ვაზი ყურძნის ჭია 0.3-0.4 600-800 7 (1)
პომიდორი (ღია და დახურული გრუნტი) კოლოფის ჭია, (ბამბის ხვატარი), ფოთლის მენაღმე ჩრჩილი 0.3-0.4 500-1000 7 (1)
კიტრი (ღია და დახურული გრუნტი) ფოთლის მენაღმე ჩრჩილი 0.3-0.4 500-1000 4 (2)
კომბოსტო კომბოსტოს ჩრჩილი, კომბოსტოს ხვატარი, თეთრულა 0.2-0.3 300-400 7 (2)