კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა გამოყენების მეთოდი, პერიოდი
ჭარხალი რწყილები, ბუგრები, ცხვირგრძელები 1.0-2.0 300-400 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში
კომბოსტო ჩრჩილები, ხვატარები, თეთრულები 0.5 300-400 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში
კარტოფილი კოლორადოს ხოჭო 1.5 250-300 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში
საწყობები მავნებლები შენახვის პირობებში 0.4-0.8 მლ / მ2 - -
მარცვალი შენახვისას მავნებლები შენახვის პირობებში 16 მლ / ტ - -
საშ.და საგ. ხორბალი, ქერი ბუგრები, თრიფსები, და სხვ. მავნებელი 1.0 250-300 მავნებლები შენახვის პირობებში
ბარდა, სტაფილო ბუგრები, სტაფილოს ბუზი, რწყილები 1.0 250-300 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში
კიტრი, პომიდორი, ბადრიჯანი - დაცული გრუნტი ფრთათეთრა, ბუგრები, ტკიპები, მენაღმე ბუზი, თრიფსები 2.5-3 500-1000 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში
კიტრი, პომიდორი, ბადრიჯანი - ღია გრუნტი ფრთათეთრა, ბუგრები, ტკიპები, თრიფსები 0.3-1.5 300-400 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში
ჟოლო, მოცხარი ხერხიები, მზომელები, ალურები, ბუგრები, ხოჭოები 1.5 300-400 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში
ვაზი ფოთლის ფილოქსერა, ყურძნის ჭია, კოქციდები 1.5-2.0 600-800 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში
ვაშლი, მსხალი, ციტრუსები მავნებელთა კომპლექსი (მწუწნი და მღრღნელი) 1.7-2.0 800-1000 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში