კულტურა პომიდორი
ნაყოფის ფერი წითელი
მარცვლების რაოდენობა 2500 მარცვალი
ვეგეტაციის პერიოდი (გადარგვიდან) 55-60 დღე
ნაყოფის მასა (გრ) 100-105
მოყვანის პირობები ღია  გრუნტისთვის
ნაყოფის ფორმა ცილინდრული