კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაზი ჭრაქი, ნაცარი   0.6-0.8 600-800 25 (2)
პომიდორი ღია და დახურული გრუნტი ფიტოფტოროზი, ნაცარი 0.4-0.6 500-1000 5 (2)
კიტრი ღია და დახურული გრუნტი ჭრაქი, ნაცარი 0.4-0.6 500-1000 3 (2)