კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა სამუშაო ხსნარის ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა გამოყენების მეთოდი, პერიოდი
მზესუმზირა, სიმინდისა და ლობიოს შერეული ნათესები ერთწლოვანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველები 2.0–4.0 250–300 ნიადაგის შესხურება თესვამდე, თესვასთან ერთად ან აღმოცენებამდე
კარტოფილ­ი 2.0–4.0 ნიადაგის შესხურება აღმოცენებამდე
სტაფილო 2.0–3.0 ნიადაგის შესხურება თესვამდე, აღმოცენებამდე ან კულტურის 2–3 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში
ნიახური, კამა, ოხრახუში 3.0–4.0 ნიადაგის შესხურება აღმოცენებისას
ბარდა, სოია სამარცვლედ 3.0–5.0 ნიადაგის შესხურება აღმოცენებამდე
ლობიო 3.0 ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე 2–3 დღით ადრე
ოსპი 3.0–4.0 ნიადაგის შესხურება ჩაკეთებით თესვამდე ან აღმოცენებამდე
ცულისპირა 3.0–5.0 ნიადაგის შესხურება თესვამდე
ცულისპირისა და მუხუდოს შერეული ნათესები 4.0 ნიადაგის შეხურება კულტურის აღმოცენებამდე
ბარდასა და მუხუდოს ნარევი 3.0–4.0 ნიადაგის შესხურება კულტურის თესვამდე ან აღმოცენებამდე
საკვები პარკოსნები 3.0–4.0 ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე
ხანჭკოლა 3.0–5.0 ნიადაგის შესხურება ჩაკეთებით თესვამდე
ქინძი 3.0–4.0 ნათესის შესხურება აღმოცენებამდე ან 2–3 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში
კვლიავი 3.0–4.0 ადრე გაზაფხულზე შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე ან 3–5 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში
ცერცველა 3.0 ნიადაგის შესხურება თესვამდე ან აღმოცენებამდე
ბაღის პიტნა  3.0–4.0 ნიადაგის შესხურება აღმოცენებამდე ან ვეგეტაციის განახლებამდე